HomeContact
DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU 2020/2021


W związku z tym, iż 2 dni wolne przypadły w czasie ferii zimowych Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców postanowiła zmienić terminarz dni dodatkowo wolnych.
Nowy kalendarz przedstawia się następująco:

02.11.2020 r.

4-5-6-7.05.2021 r.

25-26-27.05.2021 r. egzamin ósmoklasisty

04.06.2021r. po Bożym Ciele