HomeContact
Język kaszubski 2016

 Byliśmy na I. Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Kaszubach „Kaszubski Wiec”

Dnia 20 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie miał miejsce I Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kaszubach Kaszubski Wiec. Konkurs jest ogłoszony w Wojewódzkim Kalendarzu Imprez dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016, w kategorii konkursy wiedzy Pomorskiego Kuratorium Oświaty. W finale w Borkowie uczestniczyło 61 uczniów z 24 szkół podstawowych z 5 pomorskich powiatów (kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, wejherowskiego i miasta Gdańsk). Najpierw uczniowie pisali test z historii, geografii, tradycji i kultury kaszubskiej. Do finału ustnego przeszło 9 uczestników, którzy w formie quizu odpowiadali na wylosowane pytania.

Komisja, po emocjonującej walce, przy aplauzie widowni, nagrodę główną przyznała Natalii Dembkowskiej z Banina, II miejsce zdobyła Nikola Guze z Kościerzyny, a III miejsce Daria Jelińska z Kamienicy Królewskiej. Naszym uczniom tym razem nie udało się zakwalifikować do grona laureatów. Zamierzamy się jednak przygotować do przyszłorocznych zmagań i znowu stanąć do walki.


XI Festyn Rodzinny z kulturą kaszubską w tle

 

4 czerwca 2016 roku na placu przy Szkole Podstawowej w Mojuszu odbył się XI już Festyn Rodzinny. Główna formuła Festynu, jak zwykle jest przygotowywana przez firmę zewnętrzną, „Travel show” z Gdyni. Były wyścigi i inne zmagania, występy maga, iluzjonisty, które budziły emocje wśród  obecnych na festynie. Ale to, co było szczególnym programem na ten rok, zawierało się  w ramach kultury kaszubskiej.

 

Dzięki Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju sołectwa Mojusz i napisanego przez nie grantu można było tegoroczny Festyn obudować treściami regionalnymi. Pojawiły się zatem konie z bryczką  obsługiwaną przez pana Wiesława Tokarskiego. Chętnych do przejażdżki nie brakowało, kolejka nie kończyła się do zakończenia Festynu.

 

Duże zainteresowanie wzbudził artysta ludowy pan Paweł Sela z Gowidlina. Można było pod jego okiem wykonać własny dzban, garnek lub np. świecznik. Pan Sela wykonuje różne piękne ozdoby: anioły, naczynia. Zgromadził spory tłum chętnych, którzy mieli ochotę spróbować swoich sił na kole garncarskim. 

 

Żeby wszystko mogło się obracać w kręgu kultury kaszubskiej, z grantu zdobytego przez Stowarzyszenie zostały zakupione nagrody, wykonane na kole garncarskim przez pana Selę.

 

Mieliśmy też okazję podziwiać występy rodzinnej kapeli państwa Klasów, którzy nie tylko zaśpiewali i zagrali, ale także bawili się z dziećmi w układanie puzzli z kaszubskimi wzorami. Odbył się pokaz gry na kaszubskich instrumentach ludowych, pani Teresa opowiadała ciekawe historie, chętni mogli spróbować swoich sił w zapamiętywaniu różnych informacji i odtwarzaniu ich w konkursowych zmaganiach.

 

Dziękujemy Stowarzyszeniu za współpracę w organizacji Festynu.


 

Zajęliśmy się oprawą kaszubskiej mszy świętej 5 VI 2016 w kościele p.w. św. Jana

Jak wiadomo, od kwietnia bieżącego roku odbywają się kaszubskie msze święte w naszym parafialnym kościele, w każdą pierwszą niedzielę o godzinie 13.00. Kolejna z mszy, która miała miejsce 5 VI, była przygotowana przez uczniów naszej szkoły.

Oprawa kaszubska odbyła się w wykonaniu uczennic: Julii Koszałka, Karoliny i Pauliny Miotk oraz nauczycielki języka kaszubskiego Danuty Pioch. Nie było to zresztą nasze pierwsze wystąpienie podczas oprawy kaszubskich mszy, a i zapewne nie ostatnie, bowiem pomysł jest taki, aby kolejne msze były przygotowywane przez szkoły z terenu gminy, zatem nie raz się jeszcze pewnie zajmiemy oprawą kaszubskiej mszy.

Już po raz 45. odbył się Finał Konkursu Recytatorskiego Rodnô Mòwa

Co roku przygotowujemy się do ogólnokaszubskiego konkursu recytatorskiego literatury kaszubskiej. W bieżącym roku szkolnym nasi reprezentanci dobrnęli do trzeciego etapu, czyli eliminacji powiatowych.

Natomiast etap końcowy, czwarty, miał miejsce w dniach 12-13 czerwca, jak zawsze w Chmielnie. Na konkurs zjechało bardzo wielu recytatorów z każdej strony na Kaszubach. O randze imprezy świadczy fakt, że miłośników rodnej mowy odwiedzają znamienici goście. W tym roku zawitała pani Kurator Monika Kończyk i wielu innych vipów.

 

Sygnaliści z GOK Sierakowice

 Dużo radości daje człowiekowi każda kolejna umiejętność. Swoją pasję realizują także młodzi ludzie skupieni w sekcji uczącej się grać na rogu myśliwskim w GOK w Sierakowicach. 15 czerwca gościliśmy młodych artystów w naszej szkole. Zaprosiliśmy ich wraz z opiekunem grupy, instruktorem Kazimierzem Kroskowskim.

 Zaprezentowany koncert  nosił tytuł „Od myśliwskiego rogu do trąbki”. Uczniowie  podziękowali chłopcom gromkimi brawami, oni zaś na koniec umożliwili wszystkim chętnym zadęcie w ten historyczny instrument. Niektórzy zapragnęli natychmiast zapisać się do sekcji.

 Wszyscy członkowie zespołu, dzięki nabytym już umiejętnościom są jednocześnie członkami Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Sierakowice.


Z wizytą w telewizji regionalnej

Uczniowie klasy VI pojechali 2 czerwca z wizytą do regionalnej telewizji w Gdańsku. Odwiedzili tam studia nagrań, obejrzeli sprzęt, spotkali się z redaktorami i obsługą techniczną telewizji. Mogli zasiąść za konsoletami, zajrzeć do montażowni, zadać pytania.

Dla uczniów uczących się języka kaszubskiego wizyta była namacalnym dowodem przygotowywania przez telewizję regionalną programów poświęconych Kaszubom, np. produkcji programu „Tedë jo”, realizowanego na Kaszubach, o Kaszubach i z przeznaczeniem głównie dla widza kaszubskiego.

 Uczniowie naszej szkoły ze stoiskiem „Poczty kaszubskiej” na XV Targach Nauki i Kultury w Kartuzach

Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach organizuje od piętnastu lat Targi Nauki i Kultury dla uczniów szkół powiatu kartuskiego. Od samego początku nasi uczniowie biorą w tej imprezie czynny udział, wystawiając stoisko z „pocztą kaszubską”. Każdy, kto chce wysłać pozdrowienia w języku kaszubskim, może w tym dniu bezpłatnie pozdrowić krewnych i znajomych.

Tegoroczna, piętnasta już edycja Targów rozpoczęła się 31 V na rynku happeningiem Flash mob (z ang. dosł. błyskawiczny tłum) – określenie, którym nazywa się sztuczny tłum ludzi gromadzących się niespodziewanie w określonym miejscu. Głównymi aktorami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Kartuz, Somonina, Żukowa, Sierakowic i Przodkowa.

Młodzież  zatańczyła w rytm muzyki Czajkowskiego, następnie wykonano zdjęcie uczestników z lotu ptaka, po czym barwny korowód przeszedł na Plac Solidarności. Dla uczestników imprezy przygotowano: Koncert Barbary Sypion, prezentacje patronów stoisk, pokaz etiud filmowych, festiwal muzyki przyrodniczej i stoiska naukowe uczniów. Wszyscy bawili się doskonale, grali, śpiewali i gotowali, a nasi uczniowie zachęcali uczestników do odwiedzenia stoiska pocztowego. Opiekunem naszych pocztowców była pani Irena Brzustewicz.

II Wanoga Literacka w Wejherowie

W dniu Dziecka – 1 czerwca 2016 roku – postanowiliśmy wziąć udział w rajdzie pieszym, prowadzącym tym razem ulicami Wejherowa. Pierwsza z wypraw odbyła się w roku ubiegłym i prowadziła trasą wędrówek Pana Czorlińskiego – z Chmielna do Kartuz.

Tym razem uczestnicy wędrowali po urokliwych zakątkach „duchowej stolicy Kaszub”, za jaką jest uznawane Wejherowo (z racji posiadania najstarszej na Kaszubach Kalwarii, do której już ponad 300 lat pielgrzymują Kaszubi).

Wybraliśmy się tam z klasami IV-VI. Formuła rajdu polegała na tym, że zespoły otrzymywały karty pracy do zrealizowania w terenie. Musiały przejść wytyczonymi trasami, odwiedzić najpiękniejsze zakątki miasta, znaleźć odpowiedzi na pytania, wykonać prace plastyczne związane z wytypowanymi miejscami.

Całość przedsięwzięcia rozpoczęła się w miejscu szczególnym – Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, tu też nastąpiło zakończenie działań, podsumowanie osiągnieć grup i bitwa na głosy w czytaniu fragmentów utworów Aleksandra Majkowskiego i Hieronima Derdowskiego.

Klasa VI pod opieką Beaty Sildatk zajęła 1 miejsce (razem z grupą ze Staniszewa), klasa V uplasowała się na miejscu II (opiekunki: Iwona Kolka i Lucyna Łagoda).

Koordynacją całego projektu zajmowała się Danuta Pioch. W imprezie wzięło udział ponad 150 uczestników z całych Kaszub.

 

Poznaj swoją okolicę

 W maju, dokładnie 12 dnia tego miesiąca, wybraliśmy się z uczniami klasy V szlakiem urokliwych jezior położonych na terenie rezerwatów przyrody w Lasach Mirachowskich. Trasa  prowadziła przez  Bukowo, rezerwat „Jezioro Turzycowe” i rezerwat „Kurze Grzędy”.

 Ważne rzeczy na trasie: źródliska rzeki Bukowiny w Bukowie, szachulcowa chata, rezerwaty: florystyczny i faunistyczny (ciekawe i rzadkie gatunki roślin i zwierząt), okoliczne jeziora na terenie rezerwatów w Kaszubskim Parku Krajobrazowym.

 Ponieważ całość trasy jest usytuowana w Lasach Mirachowskich, wobec tego piękny fragment powieści Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa, gdzie o tychże lasach.

 Dużi kawałk zemi kaszëbsczi pòkriwają lasë, ale żóden nie je taczi wiôldżi i pełen tajemnicë jak Las Mirochòwsczi. Òd Mòjsza i Gbùrsczi Kamiéńcë na zôchòdze słuńca do Sëtny Górë i Czarcëch Błot, òd Miechùcëna i Dzéwczi Górë na pôłniu do wiôldżégò kamienia przë Nowi Hëce i do Kłãczna: na taką szérzą i dłużą òn sã rozsôdł z wòjskã swòjich stolëmnëch bùków, dãbów, chòjnów i ptôszich drzéw. Dniama całima pò nim błądzëc mòżesz, nie naszedłszë żëwi dëszë. Leno wiôldżé jezora òtmikają duktë dlô wiatrów i słuńca i leżnosc dają wësoczim ùzémkóm i kòrunóm drzéwiãt do przezéraniô sã w zwiercadle swòjich wód. Nańdzesz w dołach zataconëch błotka i łączi, gdze sã pase jeléń i sarna. Zabłądzëc mòżesz na zybi straszny, kądka pòrenë i pò zôchòdze słuńca górą letkò wãdrëje dëch lasu i ce prowadzy na pewną smierc, złi, że lëdzczé òkò zazérô do jegò państwa. Tedë żóden twój krzik ce nie retëje, bò twòjégò zéwù nie pòslą drzewa dali do lëdzczich ùszu. Le westchniesz do Matczi Bòsczi w te słowa: Jidã dali, dali w las, weznã Nôswiãtszi Pannë Mariji Matczi pas! Tej zakrzikną sowë w strëpiałëch durach dãbów, òmónë sã rozbiegną i Aniół Stróż pòkôże cë zeloné kãpë, pò chtërnëch skôczącë, wëbłądzysz na cwiardé grądë. Jidącë staniesz kòle fùndameńtów przidczi górë. Czej wińdzesz na ji wiéchrz, widzysz, że òna òkrãgłô i wkół ùsëpóné na spichù òbronné wałë ze zemi. W jedny stronie widzysz na pół zasëpóną lëstama stëdniã, a pòd jednym z krzów grabòwëch, co tam roscą, leżi pies czôrny. Leżi nieżëwi. Pësk schòwôł w trôwã a mùchë pò nim chòdzą. Ale nocą w gòdzënã dëchów òn òżëje, biegô wkół wałów i szczekô jak jinszi pies na gbùrsczi òbòrze. Chto tądkã nocą z Bącza, Szop abò Bòru jic mùszi, ten przërëchli krokù, czëjącë szczekanié psa na zómkòwiskù i sã przeżegnô, bò mù straszno. A lesny, chtëren z nabitą rącznicą pilëje na sôrena, pòdniese sã i jidze dali, nie wëstrzeliwszë w psa, bò wié, że na niegò kùla żódna nie ùlónô.  

 Mirochòwsczi Lese! Przewãdrowôł jem cebie w latach mòjégò wanożeniô czile i czile razy. Pił jem z twòjich zdrojów, spôł nocama przë stolëmòwëch grobach, czuł jem szczekanié psa na zómkòwiskù w pôłni nocë. Twòje jelenie i sarnë patrzëłë na mie bez strachù, bò miałë mie pewno za jaczégò dëcha lasu, swòjégò przëjôcela.

 

Bukowo

  Szachulcowa chata przy brzegu Jeziora Bukowskiego jest niewątpliwą perełką architektoniczną miejscowości

 Jeszcze do niedawna Bukowo leżało w pięknej, ale trochę ukrytej w lasach okolicy. Wszystko zmieniło się diametralnie po wybudowaniu drogi łączącej Bącką Hutę z Sierakowicami. Jedną z części tej niewielkiej miejscowości jest przysiółek Brzezeno (tam gdzie stoi piękna szachulcowa chata).

Niewątpliwym atutem miejscowości jest jej położenie nad pobliskim Jeziorem Bukowskim, z którego bierze początek rzeka Bukowina (prawy dopływ Łupawy).

 Poza wsią Jezioro Bukowskie daje dostęp do siebie na tzw. „pierwszym i drugim brzegu (przy tzw. Kozim Rowie i Koziej Łące)”

Nazwa wsi ma zapewne pochodzenie związane z topografią, wywodzi się od okalających miejscowość i jezioro lasów bukowych, których skrajem płynie także rzeka.

Polna droga na wyjeździe ze wsi (jedna z „ośmiu dróg”) prowadzi do tzw. „żużlówki” w głębi lasu. Warto popatrzeć na jezioro ze stromego brzegu, bo wtedy w świetle słonecznych promieni prześwituje wśród gałęzi i błyszczy jak klejnot.

 

Czarny szlak turystyczny

Inaczej zwany Szlakiem Wzgórz Szymbarskich jest znakowanym szlakiem turystycznym, biegnącym przez teren powiatów: kartuskiego i gdańskiego, zaczynającym się w  Sierakowicach, a kończącym w Sopocie. Jego długość znacznie przewyższa liczbę 100 kilometrów. Nazwę bierze od trasy prowadzącej m. in. przez Wzgórza Szymbarskie, z ich kulminacją czyli szczytem Wieżycą.

 

 Rezerwat przyrody „Jezioro Turzycowe”

Nazwa rezerwatu wzięła się od jeziora, nad którym były kiedyś stanowiska turzycy skąpokwiatowej (jedyne stanowiska tej rośliny na Pojezierzach Południowobałtyckich)

Rezerwat został utworzony pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku, celem chronienia rosnącej na brzegach jeziora turzycy skąpokwiatowej (bardzo rzadkiej już dziś rośliny, zagrożonej całkowitym wyginięciem). Ten niewielki florystyczny rezerwat, o powierzchni 11,39 ha, jest ulokowany w bezpośrednim sąsiedztwie większego rezerwatu „Kurze Grzędy”. Niestety dziś nie znajdzie się już tutaj turzycy, która z powodu zdrenowania terenu wyginęła. Leśnicy starają się odtworzyć dawne warunki i przywrócić poprzedni stan, ale nie będzie to zapewne łatwe . Na uwagę zasługuje samo jeziorko otoczone borem bagiennym i torfowiskiem wysokim, gdzie znaleźć można roślinność podlegającą ścisłej ochronie: rosiczkę okrągłolistną, grążele, widłaka jałowcowatego, oprócz tego bagno zwyczajnekruszynę pospolitą (rośliny podlegające częściowej ochronie), bażynę czarną, borówkę bagienną i modrzewnicę zwyczajną.

 

Rezerwat „Kurze Grzędy”

Ten rezerwat został utworzony jako faunistyczny już na początku XX wieku i jest znacznie większych rozmiarów od poprzedniego, bo o powierzchni 170,7 ha. W jego obrębie znaleźć można aż 4 jeziora, z największym z nich  Jeziorem Wielkim. Dookoła zbiorników wodnych  rosną przepaściste lasy i jest położone największe na Pojezierzu Kaszubskim torfowisko. Dlatego teren został włączony do strefy przyrody chronionej w sieci Natura 2000. Z ciekawej roślinności warto tu wspomnieć o rosiczce i widłaku jałowcowatym, a wśród fauny spotyka się krogulca, myszołowa, rybołowa, żurawia, gągoła. Do drugiej połowy XX wieku gniazdowały tu głuszce, niestety dziś ich już nie ma.

Przedstawiona trasa jest przede wszystkim szlakiem wędrówki pieszej. Idąc, można bardzo  wnikliwie przyjrzeć się wszystkim florystycznym ciekawostkom, a zachowując ciszę – doczekać się spotkania z przebogatymi przedstawicielami fauny, których nie uświadczy się poza ostępami leśnymi.

 

Z wizytą u Pierwszej Damy i w Senacie

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu, mający szczególne zasługi w nauce języka kaszubskiego, wybrali się w dniach 13-15 maja na wycieczkę do Warszawy. Cały rok solidnie i ciężko pracowali, biorąc udział w rozlicznych konkursach i zdobywając w nich liczące się lokaty. Zatem grono pedagogiczne, rodzice i przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz rozwoju sołectwa Mojusz postanowili nagrodzić ich trud, organizując spore dofinansowanie wyjazdu.

Ponieważ wyjazd związany był z nagrodą za osiągnięcia w języku kaszubskim, postanowiono obudować go zdarzeniami o specjalnym charakterze. Poza rutynowym zwiedzaniem najważniejszych miejsc turystycznych (m.in. Muzeum Powstania, Zamku Królewskiego, Starówki, Pałacu Kultury i Nauki, Łazienek, Stadionu Narodowego), zaplanowano także nie lada wydarzenia: wizytę w Pałacu Prezydenckim i spotkanie
z Pierwszą Damą – Agatą Kornhauser Dudą, oraz spotkanie z przewodniczącym Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Senatorem Kazimierzem Kleiną. Te wydarzenia by się nie odbyły bez pomocy przyjaciół, którzy czuwali nad ich zaplanowaniem i realizacją:
w Kancelarii Prezydenta dbała o pozytywne załatwienie sprawy pani Ewelina Krefta,
ra w Senacie i Sejmie Biuro Senatora Kazimierza Kleiny.

Dzieci solidnie się do obu wizyt przygotowały. Najpierw napisały list do Pierwszej Damy, oczywiście w języku kaszubskim, z prośbą o możliwość spotkania. Odpowiedź była pozytywna, należało zatem się do wizyty stosownie i godnie przygotować: powitanie,  piosenki, opowieść o sobie i szkole – to wszystko brzmiało w dostojnym miejscu dość oryginalnie – bo po kaszubsku, ale zachwyciło Panią Prezydentową, która też przygotowała się na spotkanie z młodymi Kaszubami, przyjmując ich w ogrodach pałacowych, podziwiając regionalne stroje i dopytując się szczegółowo o wiele rzeczy związanych z życiem szkoły
i regionu. Dzieci odpowiadały w języku ojców, co wzbudziło dodatkowy zachwyt.

Z Senatorem Kleiną młodzi Kaszubi zwiedzili Senat i Sejm, zajrzeli do zakamarków tych ważnych parlamentarnych budowli, do których nie wchodzi się w normalnym trybie zwiedzania. Dzięki osobistej opiece Senatora dzieci mogły zasiąść w poselskich
i senatorskich ławach, poprowadzić spotkanie z mównicy, zaprezentować w dostojnych murach swoje artystyczne zdolności, co Senatorowi rodem z Kaszub niezmiernie przypadło do gustu, a nawet wzruszyło.

Dzieci wróciły pełne wrażeń, ale i na gospodarzach zrobiły niemałe wrażenie swoimi kompetencjami w ojczystym języku.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tego niezapomnianego przeżycia.

Spotkanie z redaktorami kaszubskich mediów

W plan pracy sierakowickiego oddziału ZKP od kilku już lat wpisują się spotkania z ciekawymi ludźmi. Na 17 maja 2016 zostało zaplanowane kolejne z nich, na które zaproszono młodych redaktorów kaszubskich mediów, a słuchaczami byli uczniowie gminnych szkół.

Dobór gości i słuchaczy nie był przypadkowy. Celem głównym tego spotkania było pokazanie młodzieży uczącej się języka kaszubskiego, że poświęcenie czasu na naukę języka i kultury ojców może dość szybko i obficie zaowocować w dorosłym życiu, czego doskonałym dowodem i przykładem są właśnie zaproszeni goście: Tatiana Slowi, Piotr Lessnau i Dariusz Majkowski.

Każdy z gości, mimo młodego jeszcze wieku, jest już samodzielnym redaktorem w jednym z mediów kaszubskich, a do tego współpracuje z kilkoma innymi. Niewątpliwie biografia każdego z nich jest barwna i ciekawa. Swoje zawodowe życie każde z nich związało z kaszubskimi sprawami. Tatiana Slowi pracuje w radiu Gdańsk, prowadzi magazyn kaszubski Na bôtach i w bòrach; realizuje nagrania do serwisu informacyjnego Klëka, była wokalistą zespołu Të Rozmisch, który prezentował kaszubskie utwory. Piotr Lessnau (mieszkaniec północnych Kaszub) pracuje w Radiu Gdańsk, w stacji telewizyjnej Twoja Telewizja Morska, w Radiu Norda. Na swoim koncie ma również doświadczenia muzyczne – gitarzysta zespołu grającego m.in. kaszubskie utwory. Mieszka na północnych Kaszubach. Dariusz Majkowski dorównuje sukcesom koleżeństwa: pracował jako redaktor Radia Kaszëbë, ma na koncie dokonania literackie, przygotował i wydał Biblię dla dzieci w języku kaszubskim, pracuje jako wykładowca i lektor j. kasz., doktoryzuje się w tematyce kaszubistycznej, a przede wszystkim jest redaktorem naczelnym miesięcznika Pomerania (organu prasowego ZKP).

Młodzież miała za zadanie wysłuchać opisu każdego z gości i połączyć go z odpowiednią osobą – co nie było łatwym zadaniem z uwagi na liczne podobieństwa w każdej z prezentowanych biografii.  Potem oddano głos gościom, którzy w czasie 1 minuty mieli przedstawić najistotniejsze informacje ze swego życiorysu. Oczywiście żadne z nich nie zdążyło siebie przedstawić w pełni w tak krótkim czasie. Po autoprezentacjach przyszedł czas na bardziej szczegółowe zwierzenia redaktorów i pytania z sali. Hitem spotkania było wykonanie fragmentu powieści A. Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa w formule rapu. Rapowali najpierw goście, potem dołączyli uczestnicy spotkania. Niemniej uciechy było z wysłuchania sfingowanych sytuacji z anteny radiowej (wszak każdy z zaproszonych gości ma doświadczenie radiowe) – należało na żywo: przedstawić aktualną prognozę pogody, zareklamować Sierakowice, zrelacjonować trwające spotkanie – z czym wszyscy poradzili sobie znakomicie, potwierdzając po raz kolejny swój profesjonalizm, poczucie humoru i gotowość podejmowania wszelkich wyzwań.

Ważną częścią spotkania była rozmowa na temat tego, do czego może się w życiu przydać   znajomość języka i kultury kaszubskiej i jak z tych umiejętności można skorzystać, przekuć na sukces. Na zakończenie każdy z gości zachęcał do korzystania z mediów, w których pracuje, a młodzież pytała o istotne sprawy związane z pracą gości. Wyznaczony czas szybko minął, mamy jednak nadzieję, że uczestnicy spotkania wynieśli z niego mocne postanowienia połączenia swojej przyszłości z pracą dla regionu.

 

 

Gminny Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë”

Szkoła w Jelonku od wielu już lat jest organizatorem Gminnego Konkursu, podczas którego uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy prezentują piosenki w języku kaszubskim. Już po raz kolejny 24 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej w Jelonku rozbrzmiewał piękny kaszubski śpiew, gdyż odbył się Gminny Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë” pod patronatem Wójta Gminy Pana Tadeusza Kobieli. 

W tegorocznej edycji swoje wokalne umiejętności zaprezentowało 36 wykonawców, którzy jako soliści lub członkowie zespołów wokalnych prezentowali przygotowane utwory. Uczestnicy reprezentowali 7 szkół z terenu gminy (SP w Jelonku, SP w Lisich Jamach, SP w Łyśniewie, SP w Mojuszu, SP w Puzdrowie, SP w Sierakowicach  oraz SP w Załakowie). Festiwal odbywał się w kategoriach klas 0-VI dla solistów i zespołów ( 3 solistów i 2 zespoły z kategorii klas I-III; 5 solistów i 3 zespoły w kategorii klas IV-VI).

Naszą szkolę reprezentowała przedstawicielka w kategorii klas IV-VI – Karolina Miotk która zajęła w tej grupie III miejsce (przygotowana przez nauczycielke muzyki  Lucynę Mielewczyk),.  

Wyniki oceny dokonanej przez jury, w którym zasiedli: Sławomir Bronk – przewodniczący komisji oraz Danuta Pioch i Alina Klejna przedstawiają się następująco:

Dr Sławomir Bronk -  który jest zawodowym muzykiem, założycielem, dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Kameralnego Discantus z Gowidlina, pracownikiem naukowym Akademii Muzycznej w Gdańsku, organizatorem koncertów muzyki chóralnej, solistą – wysoko ocenił pracę dzieci, jak też przygotowujących je nauczycieli. Zwrócił uwagę na tych wykonawców, którzy oprócz prezentacji głosowej przygotowali także własny akompaniament na różnych instrumentach. Trzeba przyznać, że rośnie nam bardzo zdolne muzycznie młode pokolenie.

Powiatowe eliminacje Konkursu Rodnô Mòwa – Kartuzy 2016

W tym roku odbywa się 45. edycja tego cenionego i wielce dla kaszubskiej kultury zasłużonego Konkursu. W środę 13 kwietnia 2016 r. w Kartuskim Centrum Kultury swoje recytatorskie zdolności prezentowali najlepsi recytatorzy z terenu powiatu kartuskiego. Podczas konkursu wystąpiło sześćdziesięcioro troje recytatorów w sześciu kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, uczniowie klas I-III i IV-VI szkół podstawowych, gimnazjaliści, licealiści i dorośli. Wśród nich było 3 przedstawicieli naszej szkoły, którzy reprezentowali Gminę Sierakowice: Antoni Jaroszyk, Paulina Miotk i Karolina Miotk.

Podczas tegorocznych 45. eliminacji Konkursu Rodnô Mòwa powiatu kartuskiego jury wyłoniło następujących laureatów (pogrubioną kursywą zaznaczono miejsca osiągnięte przez przedstawicieli naszej szkoły):

Kategoria dzieci z klas "0":
I miejsce - Lena Ciechanowska
II miejsce - Zofia Żołnowska
III miejsce - Helena Gronda
Wyróżnienia: Faustyna Bulczak i Adrian Penk

Kategoria uczniów klas I-III:
I miejsce - Fabian Marszałkowski
II miejsce - Paulina Miotk (SP w Mojuszu)
III miejsce - Paulina Prądzyńska

Wyróżnienia - Iga Brzozowska i Paweł Kotłowski (SP w Sierakowicach)

Kategoria uczniów klas IV-VI:
I miejsce - Kinga Rasch
II miejsce - Marcin Konkol
III miejsce - Mateusz Synakowski
Wyróżnienia: Marta Krefta (SP w Tuchlinie) i Karolina Miotk (SP w Mojuszu)

Tegoroczny finał wojewódzki konkursu będzie miał miejsce w dniach 11 i 12 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Chmielnie.

 Warsztaty tańca kaszubskiego dla uczniów

W roku szkolnym 2015/2016 w naszej szkole odbywały praktykę studentki etnofilologii kaszubskiej. Wśród nich jest Paulina Węsierska, mieszkanka gminy Sierakowice, która jest również członkinią Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Sierakowice.

Postanowiliśmy skorzystać z doświadczeń Pani Pauliny i poprosić ją o przeprowadzenie warsztatów tańca kaszubskiego. Wspierała ją w tym przedsięwzięciu Brygida Michalewicz. W wiosennych warsztatach, które miały miejsce 14 kwietnia 2016 r.,  wzięli udział uczniowie klasy V. W ćwiczonych układach znalazły się kroki polki, która jest podstawą niemal każdego tańca. Uczniowie ćwiczyli także „Szewca”, „Òkrąc sã wkół” i „Kòsédra”.

Zabawa była przednia, postanowiliśmy powtórzyć działania taneczne, tym razem dla innych klas, jesienią, w nowym roku szkolnym.

 

II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Wierszy Jana Trepczyka

Organizatorem tego Konkursu jest Szkoła Podstawowa w Mirachowie. Środowisko szkolne przyjęło sobie to zadanie z uwagi na to, że sławny Kaszuba – Jan Trepczyk – urodził się
w niedalekiej Stryszej Budzie, należącej do parafii w Mirachowie. W latach 1914-1921 Jan Trepczyk uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Mirachowie, gdzie zetknął się z również
z  prokaszubsko nastawionym Aleksandrem Labudą. Z tej znajomości powstały przyszłe silne związki regionalne, w których obaj prężnie działali.

Uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do udziału w międzyszkolnym konkursie razem
z uczniami szkół w Kolonii, Miechucinie, Staniszewie i uczestnikami miejscowej szkoły. Konkurs miał raczej formułę przeglądu, bo pomimo wyznaczenia kolejności zajmowanych miejsc wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody rzeczowe i dyplomy.

Reprezentantami naszej placówki byli: z klas I-III Paulina Miotk i Kacper Młyński, a z klas IV-VI Oliwia Bojanowska i Karolina Miotk. Konkurs odbywał się w niedzielne popołudnie (15 V 2016), mimo to cieszył się dużą frekwencją, dopisali też mieszkańcy Mirachowa, którzy licznie się stawili, by kibicować recytatorom.

Pierwsza z cyklicznych  kaszubskich Mszy świętych w Sierakowicach

 Sierakowicki oddział ZKP planuje stałe msze święte z kaszubską liturgią słowa. Będą się one odbywały w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach. Do tej pory odbywały się sporadyczne msze święte z różnych okazji, nie było jednak stałej kaszubskiej mszy. Pierwsza z nich miała miejsce 3 kwietnia 2016 r. (w pierwszą niedzielę po Wielkanocy). Kolejne mają  się odbywać zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca, chyba że przypadnie inna ważna uroczystość, np. 3 Maja, kiedy to ZKP organizuje mszę na Ołtarzu Papieskim.

Oprawą pierwszej mszy zajęli się członkowie sierakowickiego oddziału ZKP, potem do współpracy będą zapraszani uczniowie gminnych szkół. Zapraszamy zatem do naszego kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, na godzinę 13.00, na mszę świętą z kaszubską liturgią słowa.

XI Rajd „Majówka z Generałem Wybickim”

Już po raz jedenasty odbył się rajd i konkurs pn. "Majówka z Generałem Józefem Wybickim - czyli wyprawa po generalskie epolety". Nasi uczniowie brali udział w większości edycji tego Konkursu, ponieważ Generał pochodził z Kaszub (to jedna przyczyna), był też wybitnym Polakiem. Formuła Konkursu jest dość wymagająca, bo przez kilka miesięcy trzeba się przygotowywać do konkursu wiedzowego ze wskazanych materiałów na temat życia i działalności Generała Józefa Wybickiego. W dniu Konkursu natomiast, oprócz wiedzy teoretycznej, trzeba się wykazać sprawnością fizyczną, bo zmagania odbywają się na 13- kilometrowej trasie pieszego rajdu (do wyboru także 25-kilometrowa trasa rowerowa).

Impreza rozpoczyna się zwykle w jednym z dworków Wybickich: w Sikorzynie lub Będominie. Tegoroczna impreza rozpoczęła się w Dworze Rodziny Wybickich w Sikorzynie, zaś zakończyła w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

W Sikorzynie dla uczestników rajdu otwierają gościnne progi Muzeum właściciele dworku: Maria i Leszek Zakrzewscy. Grupy po zarejestrowaniu wykazały się częściowo wiedzą o Generale, następnie ruszyły w trasę, by po około 4 godzinach marszu i zmagań z zadaniami na trasie zawitać na mecie drugiego dworu w Będominie. Tu znowu uczestniczyły w konkursie wiedzowym. Potem mogły zwiedzać muzeum, obejrzeć historyczne rekonstrukcje, zagrać w grę terenową, posilić się, obejrzeć występ zespołu folklorystycznego „Roczitkòwé Jagódczi” z Rokit i odebrać z rąk organizatorów nagrody oraz upominki.

Naszą szkolę reprezentowała grupa w składzie: Oliwia Bojanowska, Konrad Łagoda, Norbert Cyman. Towarzyszył im na rowerku Antoś Sildatk, a opiekunem grupy była Pani Beata Sildatk.


Gminne eliminacje Konkursu Rodnô Mòwa 2016

            Udział naszych reprezentantów w gminnym etapie Konkursu Rodnô Mowa, w dniu 8 kwietnia 2016 r., zakończył się niebywałym sukcesem. W każdej z kategorii wiekowych mieliśmy gminnych laureatów.

            W grupie najmłodszych dzieci reprezentowali nas: Antoni Jaroszyk i Agnieszka Miłosz; w kategorii klas I-III: Paulina Miotk i Piotr Jaroszyk; w klasach IV-VI: Karolina Miotk i Julia Blok.

            Klasyfikacja końcowa przyniosła aż pięciorgu z nich miejsca wśród laureatów:
Antek Jaroszyk – I miejsce
Agnieszka Miłosz – III miejsce
Paulina Miotk – I miejsce
Piotr Jaroszyk – wyróżnienie
Karolina Miotk – II miejsce

            Antoś, Paulina i Karolina będą zatem reprezentowali Gminę Sierakowice podczas  powiatowego etapu Konkursu, który odbędzie się 13 kwietnia 2016 roku w Kartuzach.

            Gratulujemy zwycięzcom etapu gminnego i życzymy sukcesów w eliminacjach powiatowych.

Wręczenie nagród za udział w 45. Konkursie Recytatorskim Rodnej Mowy
Etap szkolny

            Po zakończeniu recytacji w języku kaszubskim w dniu 22 III komisja konkursowa dokonała oceny prezentacji głosowych i następnego dnia, tj. 23 marca 2016 r., wręczyła nagrody najlepszym recytatorom.

            W eliminacjach szkolnych Konkursu Recytatorskiego Rodnô Mòwa wystąpiło
w sumie 29 recytatorów, od przedszkola począwszy, a na klasie VI skończywszy.

            Ostatecznie wśród zwycięzców znaleźli się:
w grupie przedszkolnej:

I miejsce – Antoni Jaroszyk
II miejsce – Agnieszka Miłosz
III miejsce – Szczepan Koszałka
wyróżnienie – Jakub Erlich
w grupie klas I-III:
 I miejsce – Paulina Miotk

II miejsce – Piotr Jaroszyk
III miejsce – Julia Koszałka
wyróżnienie – Roksana Tutkowska
w grupie klas IV-VI:
I miejsce – Karolina Miotk

II miejsce – Julia Blok
III miejsce – Daria Sychta
wyróżnienie – Kinga Sychta.

            Reprezentanci dwu pierwszych miejsc w każdej kategorii będą reprezentowali naszą szkołę podczas eliminacji gminnych Konkursu.

45. edycja Konkursu Recytatorskiego Rodnô Mòwa

Etap szkolny

Minęło już 45 lat od momentu, gdy na Kaszubach po raz pierwszy zabrzmiały recytacje
w języku kaszubskim. Była to inicjatywa nauczycieli i środowiska z Borzestowa
i Borzestowskiej Huty. Potem Konkurs rozszerzał się na całe Kaszuby, był realizowany wieloetapowo.

Nasza szkoła od bardzo już wielu lat też w nim uczestniczy. Ostatnio osiągamy w tym konkursie spore sukcesy, niektórzy z naszych wychowanków przechodzili etapy: szkolne, gminne, powiatowe, by potem zaprezentować się przed komisją podczas finału wojewódzkiego w Chmielnie.

W tegorocznej edycji szkolnej Konkursu mieliśmy wielu recytatorów. Eliminacje szkolne odbyły się 22 marca 2016 roku. Recytowały dzieci w kategoriach: przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI. Poziom był wyrównany, wszyscy starali się recytować jak najpiękniej i jurorom trudno było wyłonić najlepszych.

Wielka wygrana naszej grupy teatralnej – Złota maska dla aktorów z Mojusza

XVII Powiatowy Przegląd Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô Bina”

Uczniowie naszej szkoły od wielu lat biorą udział w przeglądach teatrów kaszubskich: w Przeglądzie Kolędników i Przeglądzie Teatrów Szkolnych wystawiających utwory w języku kaszubskim. W trwającym już od siedemnastu lat Przeglądzie teatrów w tym roku udało nam się zdobyć nagrodę główną – czyli Złotą Maskę. W spektaklu wystąpili uczniowie klasy V: Sandra Rejter, Julia Blok, Karolina Miotk, Karolina Dera, Oliwia Bojanowska, Kinga Sychta i Konrad Łagoda pod kierownictwem Danuty Pioch i instruktora muzycznego Lucyny Mielewczyk.

W tegorocznym Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô Bina” swoje aktorskie umiejętności prezentowały cztery grupy teatralne. Przed publicznością wystapiły: „Wicherki” z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej, „Humor” ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu – gmina Sierakowice, „Krôsniãta” ze Szkoły Podstawowej w Starej Hucie – gmina Kartuzy i „Mòdré zwónczi” ze Szkoły Podstawowej w Mirachowie - gmina Kartuzy.

W wykonaniu grupy z Mirachowa obejrzeliśmy ciekawa pantomimę, połączoną z muzyką, tańcem i krótkimi wstawkami tekstowymi. Aktorzy z Kamienicy Szlacheckiej (zawsze dobrze przygotowani) też pokazali bardzo dobry spektakl  i to oni byli najpoważniejszą konkurencją dla nas. Pięknie tez prezentowali swoje umiejętności młodzi aktorzy ze Starej Huty, ale to nas jury oceniło najwyżej, choć dowiedzieliśmy się, ze „Wicherki” straciły tylko kilkoma punktami. Tym bardziej zatem cieszy nas fakt wygranej.

Nagrodą dla naszej grupy była oczywiście statuetka Złotej Maski oraz nagroda pieniężna dla uczestników, którą dzieci przeznaczają tradycyjnie na organizację wyjazdów i wycieczek.

XIII Kaszubska Droga Krzyżowa w Sianowie

Uczniowie naszej szkoły uczący się w większości języka kaszubskiego tradycyjnie biorą udział w Wielkim Poście w Kaszubskiej Drodze Krzyżowej: naprzemiennie – na Kalwarii Wejherowskiej lub w Sianowie. W tym roku byliśmy w sanktuarium MB Sianowskiej. Termin odprawienia tegorocznej Drogi Krzyżowej w języku kaszubskim w Sianowie wyznaczono na 11 marca. Zgodnie z założeniami kustosza Sanktuarium miał to być kolejny krok na drodze do uroczystych obchodów 50. rocznicy koronacji Matki Bożej Sianowskiej na Królową Kaszub (która to rocznica przypada w bieżącym roku).

Podjęte działania spotkały się z szerokim odzewem środowiska. Oczywiście stawili się na niej wierni miejscowej parafii, ale wspierani przez liczne grono gości: dzieci i młodzież  ze szkół w Mojuszu, Łyśniewie i Szopie, reprezentantów parafii z Chmielna, Kartuz, Przodkowa, Pucka, Sierakowic, Władysławowa i wielu jeszcze innych zakątków Kaszub. Prowadzenie nabożeństwa i wygłoszenie Słowa Bożego przyjął na siebie ks. Damian Klajst (obecnie wikariusz chmieleński, kiedyś posługujący w parafii św. Marcina w Sierakowicach). Oprawę muzyczną przygotowali  instruktorzy wraz z członkami zespołu Tuchlińskie Skrzaty. Czytania podczas kolejnych stacji wykonali zasłużeni i znani na Kaszubach ludzie, w tym dwie mieszkanki gminy Sierakowice: Irena Kulwikowska – dyrektor GOK oraz Ewa Warmowska – poetka z Bąckiej Huty.

Wręczanie nagród za wyniki w gminnym etapie Konkursu wiedzy o regionie

Dnia 9 marca 2016 roku zawitali w naszej szkole przedstawiciele sierakowickiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Uczestnicy Konkursu wiedzy o regionie czekali na tę wizytę z niecierpliwością, bo okazało się, że wśród ścisłej czołówki laureatów (na I miejscu) zakwalifikował się nasz reprezentant – Konrad Łagoda.

Niespodzianka była tym większa, gdy okazało się, że za I miejsce nasz laureat otrzymał piękny tablet, którego zazdrościli mu wszyscy.

Informacja dla wszystkich jest więc następująca – nic straconego, za rok kolejna edycja Konkursu – każdy może wystartować i wygrać, należy tylko spełnić jeden warunek – bardzo dobrze się do tego przygotować.

Szkolny etap Konkursu Wiedzy o Regionie 2016

Tegoroczna edycja Konkursu na szczeblu szkolnym miała miejsce 9 lutego. Do konkursu zgłosiło się 8 osób z klas IV- VI. W wyniku przeprowadzonych eliminacji najlepsze lokaty osiągnęli: Konrad Łagoda z klasy V, Kinga Sychta z klasy V i Daria Sychta z klasy IV.

Laureaci dwu czołowych miejsc (czyli Konrad i Kinga) będą reprezentowali szkołę w gminnym Konkursie, który będzie miał miejsce 12 lutego w Gimnazjum w Sierakowicach.

Życzymy powodzenia!

Gminny Konkurs Wiedzy o Regionie 2016

W tegorocznej edycji Gminnego Konkursu, która miała miejsce 12 lutego,  wzięło udział 18 uczniów szkół podstawowych (Gowidlino, Jelonko, Kamienica Królewska, Lisie Jamy,  Łyśniewo, Mojusz,  Puzdrowo, Sierakowice, Szopa, Tuchlino); 12 uczniów gimnazjów (Gowidlino, Kamienica Królewska, Sierakowice, Szopa, Tuchlino) i 6 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (technikum, liceum, zasadnicza szkoła zawodowa).   

Jury Konkursu przeprowadziło konkurs, oceniło prace i przyznało następujące lokaty:

Szkoły podstawowe (na możliwych do uzyskania 65,5 pkt):
I miejsce – Konrad Łagoda (Mojusz)                                               46,5 p.

II miejsce – Daria Lis (Lisie Jamy)                                                  46,0 p.
III miejsce – Maja Król (Puzdrowo) , Jakub Jeliński (Kam. Król.) 45,5 p.
wyróżnienie – Zuzanna Myszk (Sierakowice)                                  44,5 p.

Gimnazja (na możliwych do uzyskania 67,5 pkt):
I miejsce – Dominik Miotk (Sierakowice)                                        57,5 p.
II miejsce – Aleksandra Olejnik (Gowidlino)                                  52,5 p.
III miejsce – Patrycja Szczypior (Kam. Król.)                                 50,5 p.
wyróżnienie: Adriana Olejnik (Gowidlino)                                      49,5 p.

Szkoły ponadgimnazjalne (na możliwych do uzyskania 67,5 pkt):
I miejsce – Maciej Teclaf (Lic. Sierakowice)                                    48,5 p.

II miejsce – Magdalena Cichosz (Tech. Sierakowice)                      46,0 p.
III miejsce – Aneta Ruszkowska (Tech. Sierakowice)                     45,0 p.
wyróżnienie: Wioleta Kreft (Szk. Zaw. Sierakowice)                                  39,0 p.

            Gratulujemy Konradowi wygranej i zachęcamy do dalszej pracy – jeszcze w tym roku szkolnym będzie możliwość wykazania się wiedzą w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy
o Regionie w Borkowie.

Konkurs plastyczny „Zima w gminie Sierakowice”

            Jak już wcześniej informowaliśmy, Pan Marcin Odelski – nauczyciel języka angielskiego z Wrocławia - podejmuje różne działania edukacyjne skierowane do uczniów kaszubskich szkół. Jedną z takich inicjatyw jest Konkurs plastyczny „W gminie Sierakowice
z kaszubskim słowem w tle”. Docelowo została przewidziana organizacja czterech edycji,
z których każda poświęcona jest kolejnej porze roku.

            Właśnie zakończyliśmy działania wokół trzeciej edycji, tym razem pt. „Zima w Gminie Sierakowice z kaszubskim słowem w tle”. Jak zwykle sporo dzieci wzięło w tym konkursie udział, a szczególnie zaangażowała się klasa II, z której większość uczniów przystąpiła do eliminacji. Prace w końcówce grudnia przesłaliśmy do pomysłodawcy, do Wrocławia, skąd w połowie stycznia nadeszły pomyślne dla dzieci informacje i ufundowane przez sponsora nagrody.

            Wśród nagrodzonych w tej edycji znaleźli się:
z klas I-III:
I miejsce Jaś Marcinski

II miejsce Ania Złoch
III miejsce Paulina Miotk
wyróżnienia: Zuzia Beczek i Amelia Lehmann
z klas IV-VI:
I miejsce Paweł Jaroszyk

II miejsce Natalia Miotk
III miejsce Kacper Okroj