HomeContact
język kaszubski III 2016

XX Zjazd Delegatów ZKP

Co trzy lata odbywa się w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim wybór nowych władz. Na rok 2016 przypadł już XX Zjazd Delegatów. Ta trzyletnia cezura od momentu utworzenia ZKP w 1956 roku daje właśnie okrągłą liczbę 20.

3 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Gdańskim odbył się XX Zjazd Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Delegaci wybierali nowe władze organizacji. Odbyły się wybory prezesa, rady naczelnej, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego. Prezesem został wybrany prof. Edmund Wittbrodt. Zasłużonym działaczom wręczono też dyplomy z okazji 60-lecia ZKP.

Medale Stolema dla zasłużonych dla Kaszub i Pomorza 2016

Studenci zrzeszeni w Klubie Pomorania, działającym przy Zarządzie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, od 1967 roku przyznają specjalne wyróżnienia osobom, instytucjom, związkom i organizacjom, które wyróżniły się w działaniach na rzecz regionu, swoją nagrodę w postaci Medalu Stolema. Jako jedno z najstarszych wyróżnień przyznawanych na Kaszubach i Pomorzu cieszy się ta forma nagradzania największym prestiżem. Wszyscy otrzymujący to wyróżnienie są z niego niezwykle dumni.

W bieżącym roku do kapituły przyznającej medale wpłynęło 14 zgłoszeń z różnych zakątków Kaszub i Pomorza. Młodzi postanowili przyznać swoje wyróżnienie tylko jednemu z kandydatów.

Nagrodzonym w tegorocznej edycji Medalu Stolema jest Kazimierz Ickiewicz, pochodzący ze Starogardu Gdańskiego (czyli z Kociewia – regionu sąsiadującego z Kaszubami), absolwent historii Uniwersytetu Gdańskiego, także kilku innych specjalności zdobywanych poprzez kształcenie na studiach podyplomowych. Przez wiele lat pracował na etacie nauczyciela historii w szkołach ponadgimnazjalnych ( był też dyrektorem), po przejściu na emeryturę także w Collegium Marianum - Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Pelplinie.

Właśnie pasje historyczne nagrodzonego były dla młodzieży najważniejszym powodem do przyznania wyróżnienia. Pan Kazimierz jest znanym badaczem życia Kaszubów z Kanady. Ale szczególnie został doceniony za prace z młodym pokoleniem, rozbudzanie w nim pasji historycznych, przygotowywanie do Konkursów Wiedzy o Pomorzu. Jego wychowankowie zajmują od lat czołowe lokaty w tym regionalnym konkursie, a potem ukierunkowani regionalnie zostają aktywnymi działaczami regionalnymi.

Gala wręczenia Medalu miała miejsce 13 grudnia 2016 roku (data dla gdańszczan i Ruchu Solidarnościowego niezwykle pamiętna – bo 35. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego). Miejsce też było niezwykle dostojne, bo w budynku Ratusza Staromiejskiego, instytucji, w której rajcy gdańscy podejmowali w dawnych wiekach istotne dla miasta i okolicy decyzje.

Warto dodać, że w niemal 50-letniej tradycji wręczania wyróżnień cztery z Medali trafiły do Gminy Sierakowice: w 1988 roku odebrał go ks. Antoni Pepliński (wywodzący się z naszej gminy), w 1989 roku laureatem został Zespół Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty”, rok 1992 zaowocował Medalem dla KZPiT „Sierakowice”, a w roku 2002 wyróżnienie odebrała Danuta Pioch. Na razie na tym stanie pozostajemy, ale patrząc na działaczy, którzy prężnie pracują na rzecz środowiska należy się spodziewać już wkrótce kolejnych wyróżnień.

Konkurs recytatorski utworów Ewy Warmowskiej

Bardzo dużo uczniów naszej szkoły postanowiło w tym roku przygotować się do udziału w konkursie recytatorskim utworów Ewy Warmowskiej. W sumie było to aż 43 recytatorów,  którzy zaprezentowali swoje zdolności przed szkolną bracią 21 XI 2016 roku. Ta frekwencja nie dziwi, bo utwory Pani Ewy (mieszkanki naszej gminy i dawnej naszej nauczycielki) cieszą się niezmiennym zainteresowaniem wśród dzieci.

Wśród recytatorów stanęli:

punkt przedszkolny: Stasiu Koszałka, Eliza Kańska, Albert Miotk, Agata Miotk, Tymoteusz Sikora

oddział przedszkolny: Agnieszka Miłosz, Jaś Bronk, Helenka Złoch, Szczepan Koszałka, Antoni Jaroszyk

Klasa I: Amelia Puzdrowska, Weronika Sikora, Jakub Erlich, Kinga Ulenberg, Jakub Sikora, Oliwier Puzdrowski, Maciej Ulenberg

Klasa II: Jaś Koszałka, Wiktoria Lis, Roksana Tutkowska

Klasa III: Oliwia Grzenkowicz, Piotr Jaroszyk, Paulina Miotk, Konrad Kański, Jakub Bojanowski, Błażej Szmuda, Agata Szczypior, Amelia Lehmann

Klasa IV: Nikodem Szmuda, Julia Koszałka, Maksymilian Mielewczyk, Dominika Tutkowska

Klasa V: Jagoda Tutkowska, Natalia Miotk, Daria Sychta, Nadia Baranowska, Nadia Młyńska, Paweł Jaroszyk

Klasa VI: Oliwia Bojanowska, Karolina Miotk, Sandra Rejter, Julia Blok, Kinga Sychta

Decyzją jury konkursu do nagrodzenia wytypowano następujących recytatorów:

Oddział przedszkolny/punkt przedszkolny
I miejsce – Antoni Jaroszyk
II miejsce – Agata Miotk
III miejsce –Tymoteusz Sikora
wyróżnienia: Stasiu Koszałka, Eliza Kańska, Albert Miotk

Klasy I-III:
I miejsce – Piotr Jaroszyk
II miejsce – Paulina Miotk
III miejsce – Jakub Erlich
wyróżnienia: Jas Koszałka, Amelia Puzdrowska, Weronika Sikora

Klasy IV-VI:
I miejsce – Karolina Miotk
II miejsce – Sandra Rejter
III miejsce – Kinga Sychta, Oliwia Bojanowska
wyróżnienia: Julia Koszałka, Nadia Młyńska, Natalia Miotk, Daria Sychta, Nadia Baranowska

Do reprezentowania szkoły podczas etapu wojewódzkiego zostali wyznaczeni: Antoś Jaroszyk, Agatka Miotk, Piotr Jaroszyk, Paulina Miotk, Karolina Miotk, Sandra Rejter.

Nagrody za szkolny etap konkursu recytatorskiego wierszy i fraszek Ewy Warmowskiej

Życie szkolne toczy się bardzo szybko. Uczniowie startują w rozlicznych konkursach z języka kaszubskiego. Czasami nie ma nawet czasu w odpowiednim momencie wręczyć nagród  laureatom. Jednak zawsze ten rytuał ma miejsce. Tak też działo się po zakończeniu konkursu recytatorskiego wierszy i fraszek Ewy Warmowskiej.

Na początku grudnia nagrody te zostały wręczone wszystkim laureatom etapu szkolnego. Dzieci odebrały pamiątkowe dyplomy i ciekawe książki o tematyce kaszubskiej.

Spotkanie opłatkowe sierakowickiego oddziału ZKP

Dużo łączy nas z sierakowickim oddziałem ZKP. Razem organizujemy rożne przedsięwzięcia, wyjeżdżamy na wycieczki organizowane za osiągnięcia z języka kaszubskiego, odbieramy nagrody dla najlepszych absolwentów, uczestniczymy
w proponowanych przez Zarząd Oddziału konkursach i otrzymujemy za nie cenne upominki.

Kojarzymy ludzi związanych ze Zrzeszeniem, bo często pojawiają się w naszej szkole z różnych okazji. Dlatego zauważyliśmy też znajomych zrzeszeńców, którzy podczas  Przeglądu Kolędników 11 grudnia nie tylko podziwiali nasze poczynania na scenie, ale też w przerwach przygotowywali się do wspólnego łamania się opłatkiem. Jest ot stary i piękny zwyczaj kultywowany w okresie świątecznym. W tym roku spotkanie opłatkowe prowadził nowy prezes oddziału Jan Drywa.

Profesor Kazimierz Kossak-Główczewski i jego związki z naszą gminą

W poniedziałek 12 grudnia 2016 roku na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego miała miejsce III Konferencja Naukowa pt. „Dwujęzyczność jako cel i kontekst kształcenia. Pytania o edukację kaszubską”. Do udziału w niej zostali zaproszeni nauczyciele, samorządowcy i przede wszystkim naukowcy ze wszystkich ośrodków w kraju, zajmujący się dwujęzycznym nauczaniem. Ważnym celem spotkania był fakt pożegnania odchodzącego na emeryturę prof. UG dr. hab. Kazimierza Kossak–Główczewskiego, twórcy „szkoły gdańskiej” edukacji regionalnej.

 

Nauczyciele ze szkół na terenie naszej gminy spotkali się z Profesorem (wtedy jeszcze doktorem) w roku akademickim 1995/1996, kiedy to Uniwersytet Gdański postanowił wdrożyć projekt podyplomowego Studium Edukacji Regionalnej i Alternatywnej (w skrócie tzw. SERIA) po raz pierwszy zlokalizowanego poza murami uczelni, w terenie. Pierwsza edycja tego studium została ulokowana właśnie w Sierakowicach, w murach szkoły podstawowej. Kierownikiem tego studium był dr K. Kossak-Główczewski, ale nie można zapomnieć, że zostało ono zlokalizowane właśnie tu dzięki staraniom władz gminy, a szczególnie ówczesnej przewodniczącej Rady Gminy Janiny Kwiecień. Wszyscy słuchacze studium z terenu gminy skorzystali wtedy z bezpłatnej możliwości studiowania dzięki opłaceniu studiów przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

Formuła studium zakładała pokazanie uczestnikom możliwości niekonwencjonalnego nauczania dzieci ze szczególnym wykorzystaniem zasobów regionu (stąd właśnie w nazwie studium – edukacja regionalna i alternatywna, bo okazuje się, że takowe stoją bardzo blisko siebie). Nauczyciele zostali zapoznani z alternatywnymi dla systemu szkolnego rozwiązaniami edukacyjnymi, np. pedagogiką Marii Montessori czy Celestyna Freineta, ale sporo czasu poświęcono także metodyce realizowania treści regionalnych w pracy z uczniem.

 

Wśród 35 słuchaczy pierwszej edycji SERiA aż 18 było nauczycielami z terenu Gminy Sierakowice, którym samorząd zasponsorował opłaty za czesne. Wśród nich byli (nauczyciele naszej szkoły zaznaczeni pogrubioną czcionką): Borek Krystyna, Cichosz Alicja, Gronowska Alicja, Klawikowska Danuta, Kotłowska Danuta, Maszke Jadwiga, Obel Bożena, Okroj Jolanta, Pioch Beata, Pioch Danuta, Reclaf Elżbieta, Reclaf Emilia, Skierka Bożena, Skierka Jolanta, Skorowska Aldona, Suchta Maria, Tandek Elżbieta i Winczewska Halina.

 

Studium cieszyło się dużym powodzeniem, szczególnie jego terenowa formuła była nie lada magnesem, wiec odbyły się jeszcze kolejne jego edycje w różnych zakątkach Kaszub. Profesor Kossak-Główczewski i jego liczne publikacje monograficzne poświęcone edukacji regionalnej do dziś są często cytowanymi źródłami rozważań na tematy kaszubskiej edukacji regionalnej.

 

Profesorowi życzymy zasłużonego odpoczynku, dziękując jednocześnie za ogromny wkład w upodmiotowienie działań małych zbiorowości na rzecz etnicznej edukacji.

Konferencja Edukacja kaszubska – szansa na rozwój języka i kultury regionu

Środowisko kaszubskie od dawna domagało się debaty na temat edukacji kaszubskiej, która to od 25 lat próbuje zastąpić przekaz pokoleniowy języka ojczystego Kaszubom, których rodzice, w trosce o nie do końca dobrze pojętą ochronę przed rzekomym zagrożeniem, za wszelką cenę próbują chronić przed przekazywaniem ojczystej mowy własnym dzieciom w trakcie normalnego i prawem natury najlepszego sposobu na naukę języka.

Kaszubszczyzna trwa od co najmniej 15 wieków, teraz jednak stanęła w obliczu zagłady. Wobec tego do pracy przystąpiły instytucje, które próbują zastąpić ten naturalny przekaz pokoleniowy. Wśród wielu podmiotów działających na rzecz kultury i języka jest także system oświaty, na której barkach złożono największa odpowiedzialność za przyszłość kaszubszczyzny.

Zatem właśnie oświata i jej możliwości oraz zagrożenia w przekazywaniu Kaszubom rodnej mowy były tematem Konferencji, która miała miejsce 29 listopada w Chmielnie. Na spotkanie zostali zaproszeni samorządowcy, działacze kaszubscy, dyrektorzy szkół, animatorzy kultury, no i oczywiście nauczyciele języka kaszubskiego. W konferencji wzięła udział jako uczestniczka i prelegent Danuta Pioch – nauczyciel języka kaszubskiego i dyrektor naszej szkoły. Wśród uczestników był tez Wójt Gminy Tadeusz Kobiela. Konferencję objęli swoim patronatem: Starosta Kartuski oraz Prezes ZKP. Współorganizatorami byli: Wójt gminy Chmielno, chmieleński oddział ZKP oraz Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach.

Spotkanie było wielogodzinne i odbywało się w 2 blokach. Pierwszy – praktyczny – poświęcony został zajęciom warsztatowym w 3 kręgach: geografia i historia Kaszub, fauna i flora w Kaszubskim Parku Krajobrazowym oraz edukacja kaszubska przez taniec i muzykę. Po przerwie obiadowej nastąpiła cześć teoretyczna, w której o roli organów państwowych we wspieraniu edukacji kaszubskiej mówił prof. Edmund Wittbrodt, a o powinnościach samorządów lokalnych wobec kaszubszczyzny głosił prezes ZKP. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyła się dyskusja panelowa oraz debata Quo vadis ZKP – przed zbliżającym się walnym Zebraniem Delegatów, mającym wyłonić nowe władze ZKP na kolejne trzy lata.

Uczestnicy zgłosili wiele konstruktywnych wniosków do różnych gremiów. Wnioski te zostały przekazane obecnym i przyszłym decydentom, mającym w zakresie swoich obowiązków i zainteresowań sprawy kaszubskie.

Byliśmy na XXVII Gminnym Kolędowaniu

Niedziela 11 grudnia 2016 roku była bardzo pracowitym dniem dla uczniów klasy VI przygotowujących się od początku listopada do XXVII Przeglądu Kolędników. Nie mniej pracy mieli wszyscy  pracownicy kultury naszej gminy, a także nauczyciele przygotowujący grupy kolędników, był to też dzień dla twórców ludowych, miejscowych artystów, kół gospodyń wiejskich – którzy prezentowali swoje wyroby przed publicznością. W tym dniu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbył się już VIII Pokaz Stołu Bożonarodzeniowego, a także XXVII Gminne Kolędowanie, związane z prezentacją grup kolędniczych.

W sumie w Przeglądzie wzięło udział 11 grup kolędniczych: 8 Gwiôzdków (z Gowidlina – dorośli i młodzież szkolna, Mojusza [dzieci szkolne], Smolnik, Szopy, Tuchlina, Tuchlinka,  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach); 1 grupa szopkarzy, po 1 – Herody i  Trzej Królowie.

Przy takiej liczebności grup barwne korowody przebierańców przesuwały się w szybkim tempie przez scenę, by w wyznaczonym trzygodzinnym czasie zaprezentować siebie jak najlepiej. Licznie zgromadzona widownia reagowała bardzo żywiołowo na ich występy, oni zresztą nie zostawali dłużni, dokazywali, tarmosili, zbierali datki, owies, siano, wypisywali mandaty, mazali sadzą, bodli, dziobali, trącali, zapraszali do tańca, śpiewali – słowem wszystko, co ustanowione odwieczną tradycją.      

Śmiechom, piskom, zabawom nie byłoby końca, gdyby nie uważni szandarzë, którzy pilnują każdej z grup, by panował w niej ogólny ład. Po godzinie 17.00 umilkły harce, krzyki i śmiechy, ogłoszono sponsorów nagród, którzy wręczyli je swoim wybranym grupom. Formuła przeglądu do tego typu przedsięwzięć jest najlepszą formą, bo wysiłek każdego  zespołu włożony w przygotowanie śpiewów, partii mówionych, strojów jest doceniany w równy sposób.

Kolejny Przegląd już za rok. Dobrze, że na Kaszubach są jeszcze ludzie, którzy chcą kultywować tradycje i zwyczaje przodków. Dzięki nim w kolejnych latach będzie możliwość obejrzenia barwnych widowisk obrzędowych, jeśli nie ma możliwości obejrzenia kolędników w naturalnych warunkach. U nas nie ma takiego zmartwienia, bo w tym roku kolędowały w Mojuszu aż dwie grupy Gwiazdek – nasza szkolna i dorośli kolędnicy.

Dyktando Kaszubskie etap szkolny

Co prawda odbyło się już Dyktando Kaszubskie na etapie wojewódzkim, ale trzeba  zaprezentować laureatów etapu szkolnego, którzy podjęli się trudu wielomiesięcznych przygotowań do tego niełatwego konkursu. Wśród uczestników tegorocznych zmagań znalazły się po raz pierwszy osoby w etapu I-III: Oliwia Grzenkowicz i Paulina Miotk. W klasach starszych do przygotowań przystąpili: Karolina Miotk, Kinga Sychta, Nadia Młyńska, Daria Sychta, Nadia Baranowska i Konrad Łagoda.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się:

w klasach młodszych: Paulina Miotk i Oliwia Grzenkowicz
w klasach starszych: Karoliona Miotk i Kinga Sychta

Praca nad ortografią kaszubską nie należy do łatwych, ale też nie idzie na marne, bo za rok znowu kolejna edycja konkursu. Zatem trzeba będzie tylko udoskonalić posiadane już umiejętności i znowu stanąć w szranki z najlepszymi z całych Kaszub.

Klasa VI na trasie do Czarnego Jeziorka

Zajęcia warsztatowe z języka kaszubskiego odbywają się w szerszej i bliższej przestrzeni. Tym razem wybraliśmy się z klasą VI do pobliskiego rezerwatu przyrody „Żurawie Chrusty”
w okolicach Mojuszewskiej Huty. Celem głównym naszej wyprawy było Czarne jeziorko
i związana z nim miejscowa legenda. Oczywiście trzeba było powiedzieć o przyrodniczych zasobach rezerwatu: szczególnej i chronionej roślinności, o historycznych odgłosach miejsca, a także o wierzeniach miejscowej ludności związanych z tym rejonem.

Po drodze nie pominęliśmy samotnej mogiły nieznanego człowieka przy drodze wojewódzkiej 211. Tu należało uporządkować teren, odmówić modlitwę w języku kaszubskim, przypomnieć najważniejsze fakty z nowszej historii naszej miejscowości.

Zawitaliśmy też do Mojuszewskiej Huty, by obejrzeć eratyki (głazy narzutowe) przywleczone na nasze tereny przez lodowiec.

X lat wręczania Nagrody H. E. Buchacz dla najlepszego absolwenta z języka kaszubskiego

Po raz dziesiąty odbyło się wręczenie nagrody dla najlepszych absolwentów w zakresie języka kaszubskiego z gminy Sierakowice. Laureatami nagrody mogą zostać zarówno absolwenci szkół podstawowych jak i gimnazjalnych. Pomysłodawczynią nagrody jest Halina Ewa Buchacz – przedstawicielka świata biznesu.

Pani Halina Ewa Buchacz od urodzenia związana jest z gminą Sierakowice. Jak sama mówi wychowała się w domu, w którym promowane i cenione był wartości kaszubskie, pracowitość, uczciwość i przywiązanie do mowy przodków. Osiągnąwszy sukces zawodowy postanowiła swoje wsparcie i doświadczenie przekazywać następnemu pokoleniu. Doświadczenie mówiące  o tym, że w życiu osiągamy sukces  wtedy, gdy mamy silne korzenie, a takie właśnie wynosimy z kaszubskiego domu i regionu.

Tegoroczna X już edycja nagrody Haliny  Ewy  Buchacz miała miejsce 29 grudnia 2016r., podczas sesji Rady Gminy. Zatem świadkami wręczania nagród byli radni, włodarze gminy, licznie zebrani przedstawiciele mediów, lokalna społeczność. Dla pełniejszego zaakcentowania okrągłej, dziesięcioletniej już tradycji wręczania nagród zaproszono do udziału w uroczystości wszystkich dotychczasowych laureatów. Wielu z nich pojawiło się, by wspólnie z tegorocznymi laureatami świętować, a jest to już całkiem spora rzesza uhonorowanych. W ciągu 10 lat nagrodzono w sumie 37 absolwentów (w tym: ze szkół podstawowych – 22; z gimnazjów – 15). Wśród laureatów nagrody wiele razy pojawiali się nasi absolwenci (zaznaczeni pogrubioną czcionką).

Statystyka szkół podstawowych:
- SP Gowidlino: 2 osoby (2012 i 2015 rok);
- SP Kamienica Królewska: 1 osoba (2016 rok);
- SP Lisie Jamy: 3 osoby (2010, 2014 i 2016 rok);
- SP Mojusz: 5 osób (2009, 2011, 2013, 2014 i 2015);
- SP Puzdrowo: 8 osób (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 rok);
- SP Sierakowice: 1 osoba (2015 rok);
- SP Tuchlino: 2 osoby (2013 i 2016 rok).

Statystyka szkół gimnazjalnych:
- Gimnazjum Gowidlino: 5 osób (2011, 2013, 2014, 2015 i 2016 rok);
- Gimnazjum Kamienica Królewska: 1 osoba (2011 rok);
- Gimnazjum Sierakowice: 7 osób (2007, 2008 - 2, 2009, 2012, 2015 i 2016 rok);
- Gimnazjum Szopa: 1 osoba (2011 rok);
- Gimnazjum Tuchlino: 1 osoba (2014 rok).

W kolejnych latach laureatami konkursu byli następujący absolwenci:

2007 rok – I edycja
Dajana Borowska – absolwentka Gimnazjum, w Sierakowicach

2008 rok – II edycja
Patrycja Borowska – absolwentka Gimnazjum w Sierakowicach
Karolina Kurs - absolwentka Gimnazjum w Sierakowicach

2009 rok – III edycja
Alicja Rejter – absolwentka Szkoły Podstawowej w Mojuszu
Kamila Kiedrowska - absolwentka Szkoły Podstawowej w Puzdrowie
Justyna Neumiller - absolwentka Gimnazjum w Sierakowicach

2010 rok – IV edycja
Klaudia Węsierska - absolwentka Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach
Tomasz Malek - absolwent Szkoły Podstawowej w Puzdrowie
Klaudia Kuchta - absolwentka Gimnazjum w Kamienicy Królewskiej

2011 rok – V edycja
Katarzyna Wesółka - absolwentka Szkoły Podstawowej w Puzdrowie
Filip Gruchała-Węsierski - absolwent Szkoły Podstawowej w Mojuszu
Paulina Szczodrowska – absolwentka ZS „Mała Szkoła” w Szopie
Dominika Sobisz – absolwentka Gimnazjum w Gowidlinie

2012 rok – VI edycja
Edyta Wenta – absolwentka Szkoły Podstawowej w Gowidlinie
Marta Reclaf – absolwentka Szkoły Podstawowej w Puzdrowie
Weronika Damps – absolwentka Gimnazjum w Sierakowicach

2013 rok – VII edycja
Zuzanna Młyńska – absolwentka Szkoły Podstawowej w Mojuszu
Lucyna Damaszk – absolwentka Szkoły Podstawowej w Tuchlinie
Przemysław Reiter – absolwent Szkoły Podstawowej w Puzdrowie
Agnieszka Mielewczyk – absolwentka Gimnazjum w Gowidlinie

2014 rok – VIII edycja
Daria Brzeska – absolwentka Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach
Dominik Miotk – absolwent Szkoły Podstawowej w Mojuszu
Michał Sikora – absolwent Szkoły Podstawowej w Puzdrowie
Magdalena Cichosz – absolwentka Gimnazjum w Gowidlinie
Aneta Ruszkowska – absolwentka Gimnazjum w Tuchlinie

2015 rok – IX edycja
Amelia Penk – absolwentka Szkoły Podstawowej w Sierakowicach
Anna Sildatk – absolwentka Szkoły Podstawowej w Mojuszu
Martyna Wenta – absolwentka Szkoły Podstawowej w Gowidlinie
Karolina Szulist – absolwentka Szkoły Podstawowej w Puzdrowie
Julia Formela – absolwentka Gimnazjum w Gowidlinie
Marta Reclaf – absolwentka Gimnazjum w Sierakowicach

2016 rok – X edycja

Aleksandra Leik – absolwentka Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach
Jakub Jeliński - absolwent Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej
Marta Krefta – absolwentka Szkoły Podstawowej w Tuchlinie
Aleksandra Sikora – absolwentka Szkoły Podstawowej w Puzdrowie

Adriana Olejnik – absolwentka Gimnazjum w Gowidlinie
Klaudia Głodowska – absolwentka Gimnazjum w Sierakowicach

Zlot aniołów

Tak dosłownie by można było nazwać przygotowania do konkursu plastycznego na wykonanie aniołów, ogłoszonego tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2016 r. Starsi uczniowie ochoczo przystąpili do budowania dużych postaci anielskich, dbając przy tym o obdarzenie ich elementami czy akcentami regionalnymi.

To coś na wzór legendy o „Aniele Kaszub”, który niezadowolony z ubogich darów Pana dla tworzonej właśnie ziemi kaszubskiej ośmielił się upomnieć u Stwórcy o większą łaskawość dla regionu. W uznaniu za troskę otrzymał pieczę nad ta ziemią od Boga. Od tej pory stał się radosnym i zadowolonym stróżem Kaszub.

Anioły wykonane przez uczniów (głównie klasy VI) też są uśmiechnięte i radosne jak on. Niektóre z nich zostały wyróżnione przez szkolną komisję konkursową i posłane na drugi etap konkursu do Szkoły Podstawowej w Łyśniewie. Tam doceniono naszych artystów i ich anioły, nagrodę otrzymała trójka twórców: Julia Blok, Sandra Rejter i Kinga Sychta.  Nam wszystkie się podobały i współczujemy jury, które musiało wybrać tylko kilka z nich.

Wojewódzki etap konkursu recytatorskiego utworów Ewy Warmowskiej

Finał tego konkursu miał miejsce 2 grudnia 2016 roku w zespole Szkolno-Przedszkolnym „Mała Szkoła” w Szopie, gdzie obecnie pani Ewa Warmowska pracuje jako nauczycielka języka kaszubskiego.

Z naszych reprezentantów stawili się tam: Antoni Jaroszyk, Agata Miotk, Piotr Jaroszyk, Paulina Miotk, Karolina Miotk i Sandra Rejter.

Uczestników w każdej kategorii z całych Kaszub było bardzo dużo. Wśród tej ogromnej rzeszy recytatorów szczęście uśmiechnęło się do naszych dzieci młodszych i średnich, a także starszych. Agatka Miotk wywalczyła I miejsce, Antoś Jaroszyk zdobył II miejsce; Piotr Jaroszyk też wywalczył II miejsce w swojej grupie, Paulina Miotk zdobyła wyróżnienie; w grupie klas IV-VI wyróżnienie wyrecytowała Karolina Miotk. Niemal każdy z naszych reprezentantów zdobył zatem miejsce wśród laureatów, to niesamowity sukces dzieci, ale także przygotowujących je nauczycieli i rodziców.

Finał wieloetapowego Konkursu Méster Bëlnégò Czëtaniô

W końcówce listopada, miał miejsce finał regionalnego Konkursu na najlepsze czytanie w języku kaszubskim. Konkurs odbywa się w czterech etapach: szkolnym, gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Dokładnie 26  listopada 2016 roku do biblioteki Gminy Wejherowo w Bolszewie (głównego organizatora Konkursu) zjechali laureaci powiatowych eliminacji z całych Kaszub, by zaprezentować przed jury swoje zdolności w zakresie interpretacji kaszubskich tekstów literackich.

Był to już III Regionalny Konkurs, w którym wzięło udział 68 uczestników w pięciu kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych klas I-III, uczniowie szkół  podstawowych klas IV-VI, szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i dorośli. Najmłodsi uczestnicy prezentowali Bajki kaszubskie Janusza Mamelskiego, ich starsi koledzy – Psy Stanisława Janke, gimnazjaliści Lesôcczé pòwiôstczi i jiné dokôzë Bolesława Borka, licealiści – Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł Hieronima Derdowskiego, zaś dorośli – Żëcé i przigòdë Remùsa Aleksandra Majkowskiego. Formuła konkursu zakłada, że każda z grup corocznie będzie miała za zadanie opanować inny z utworów. Chodzi o to, by popularyzować wśród czytelników literaturę kaszubską.

W każdej z kategorii wyłoniono finalistów, a zwycięzcy pierwszych miejsc otrzymali statuetki i tytuły: Mésterk, Môłi Méster, Strzédny Méster, Méster, Wiôldżi Méster Bëlnégò  Czëtaniô. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe i książki.

Wśród reprezentantów powiatu kartuskiego byli przedstawiciele Gminy Sierakowice: w najmłodszej grupie Kinga Szczypior, wśród gimnazjalistów Marta Krefta i Danuta Lejk (zamieszkała na terenie naszej Gminy, a uczęszczająca do szkoły w Bukowinie), w grupie dorosłych – Janina Mielewczyk.
Niemal każda z wymienionych wyżej osób znalazła się wśród finalistów, niektóre w czołówce kolejnych kategorii. Poniżej wyniki Konkursu i zaznaczone pogrubieniem lokaty  reprezentantów naszej gminy:

Klasy I-III
I miejsce – Gabriela Kędzia
II miejsce – Alicja Flisikowska
III miejsce – Aniela Makurat

Klasy IV-VI
I miejsce – Wiktoria Daleka

II miejsce – Wiktoria Kropidłowska
III miejsce – Kazimierz Błaszkowski

Gimnazja
I miejsce – Paulina Fopke

II miejsce – Danuta Lejk
III miejsce – Marta Krefta

Licea
I miejsce – Natalia Czucha

II miejsce – Marta Majewska
III miejsce – Honorata Polaszek

Dorośli
I miejsce – Iwona Makurat

II miejsce – Janina Mielewczyk
III miejsce – Elżbieta Pryczkowska

Powiatowe eliminacje Konkursu „Méster Bëlnégò Czëtaniô”

Tydzień po eliminacjach gminnych Konkursu w Sierakowicach nasi reprezentanci pojechali zaprezentować swoje umiejętności w czytaniu kaszubskich tekstów podczas powiatowego etapu, który odbywał się w Centrum Kultury w Kartuzach. 16 listopada do Kartuz zawitali przedstawiciele siedmiu gmin powiatu kartuskiego (w sumie 47 osób), prezentujący się w pięciu kategoriach wiekowych.

Najliczniejsze grupy stanowiły dzieci z klas I – III i IV-VI oraz przedstawiciele gimnazjów (po trzynaście osób w każdej). Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych jury wysłuchało 4 osoby, a wśród dorosłych prezentowało się 5 osób.

Po eliminacjach gminnych, przeprowadzonych w naszej szkole, Gminę Sierakowice prezentowali ( w tym nasza reprezentantka Oliwia Grzenkowicz):
- w kategorii klas I-III  Oliwia Grzenkowicz i Kinga Szczypior
- w kategorii klas IV-VI Patrycja Penk i Katarzyna Lipkowska
- w grupie gimnazjalistów Marta Krefta i Karolina Szulist
- w grupie szkół ponadgimnazjalnych, decyzją gminnego jury, nie mieliśmy reprezentantów
- w grupie dorosłych Janina Mielewczyk.

Jury w składzie: Aleksandra Maciborska Pytka, Wanda Kiedrowska, Danuta Pioch wysłuchało prezentacji i ustaliło następujące wyniki końcowe na etapie powiatowym
(reprezentanci Gminy Sierakowice zapisani pogrubioną kursywą):
Klasy I-III
I miejsce – Amelia Gawin
II miejsce – Kinga Szczypior
III miejsce – Oliwia Grzenkowicz i Otylia Stefańska

Klasy IV-VI
I miejsce – Wiktoria Daleka

II miejsce – Monika Pałubicka
III miejsce – Katarzyna Lipkowska
wyróżnienie: Mirosław Miotk

Gimnazja
I miejsce – Marta Krefta
II miejsce – Marta Kurszewska

III miejsce – Magdalena Malotka-Trzebiatowska
wyróżnienie: Mateusz Dampc

Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – Helena Zaworska

II miejsce – Joanna Wicka

Dorośli
I miejsce – Janina Mielewczyk

II miejsce – Elżbieta Pryczkowska
III miejsce – Elżbieta Kowalczyk i Maria Dradrach

Z powyższego zestawienia wynika, iż na etapie wojewódzkim (regionalnym) w Bolszewie będą  naszą gminę reprezentować: Kinga Szczypior (klasy I-III), Marta Krefta (gimnazjaliści) i Janina Mielewczyk (dorośli). Życzymy udanych prezentacji i kolejnych laurów.

Sześćdziesiąt lat istnienia świętowało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Uroczyste obchody sześćdziesiątej rocznicy istnienia ZKP miały miejsce w sobotę 29 października 2016 r. w Gdańsku – mieście niezwykłym i bardzo zasłużonym, nie tylko dla społeczności kaszubskiej.  Na miejsce świętowania wybrano siedzibę Europejskiego Centrum Solidarności, nieprzypadkowo zresztą, bo wielu regionalnych społeczników z tym ruchem współpracuje od samego początku. Przypadek Zrzeszenia jest zupełnie niezwykłym wydarzeniem na mapie działających stowarzyszeń – istnieje ono bowiem nieprzerwanie od 1956 roku, przetrwało różne burzliwe dzieje, oparło się licznym nawałom, przetrawiło kolejne  opcje polityczne – i trwa! Wbrew wszystkiemu, co może niweczyć, niszczyć. Stoi ponad podziałami politycznymi, realizując konsekwentnie założone cele, bardzo istotne dla Kaszub,  Kaszubów, Pomorza i Pomorzan.

Pierwsze przymiarki do powołania organizacji miały miejsce 29 października 1956 roku w Gdyni. Tu odbyło się spotkanie założycielskie Zrzeszenia Kaszubskiego (32 osoby pod przewodnictwem Lecha Bądkowskiego, m.in. A. Arendt, A. Bukowski, B. Szczęsny). Kaszubi skrzętnie wykorzystali okres rozluźnienia i odwilży w polityce, postarali się przekuć porażkę jednej strony na sukces drugiej. Już 12 listopada stowarzyszenie zostało zarejestrowane, a 2 grudnia odbył się w Gdańsku pierwszy zjazd. W następnych miesiącach pojawiały się terenowe komórki organizacji, dzięki temu mogła ona szybko rosnąć w siłę i okrzepnąć.

Nie można powiedzieć, aby założycielom i członkom organizacji było lekko. Wręcz przeciwnie, ze strony władzy ludowej nie mogli liczyć na jakiekolwiek wsparcie, nie cieszyli się bowiem jej względami z powodu zaszłości historycznych, nie tylko z czasu ostatniej wojny. Co jakiś czas rządzący robili w stronę społeczności kaszubskiej mały ukłon, ale raczej trzeba to było traktować jako ostrzeżenie przed zmasowanym atakiem. Zrzeszeńcy nie doczekali się realizacji obietnic deklarowanych zaraz po zakończeniu działań wojennych, co więcej sami byli niejednokrotnie identyfikowani z wrogiem systemu, a to raczej nie sprzyjało twórczej pracy na rzecz regionu. Zwyciężył jednak słynny kaszubski upór w dążeniu do celu. Nie tylko organizacja powstała, ale przemogła naprawdę nieprzyjazne realia, potrafiła się obronić, czyniąc dodatkowo wiele pozytywnych kroków ku budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

W 1964 roku idea regionalizmu szerzona i pielęgnowana na Kaszubach okrzepła już na tyle, że można było jej założenia przetransponować na makroregion, czyli Pomorze. Od tego momentu mamy Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Dzięki wytężonej pracy ideologicznej szybko doszło do pozytywnego wzrostu świadomości lokalnej. Bycie Kaszubą, Pomorzaninem nie było już traktowane jako ujma. Przeciwnie – bycie „stąd” stało się czymś niezwykle pożądanym. Zaczął się ocieplać wizerunek Kaszuba, pojmowanego dotychczas jako zakompleksionego użytkownika gwary, nie mającego większej świadomości na temat wartości tkwiących we własnej kulturze i języku. Wszystko to mogło się wydarzyć dzięki ludziom stającym na czele organizacji – ludziom z pasją, autentycznym społecznikom, bezgranicznie oddanym idei, zatroskanym nie tylko o jutro, ale jak powiedział Lech Bądkowski „stojącym twarzą ku przyszłości”.

Dzięki takim postawom ZKP nie tylko budowało na Kaszubach i Pomorzu pozytywny wizerunek obywatela troszczącego się o losy małej ojczyzny, miało też realny wpływ na losy kraju. Zawsze była to organizacja autonomiczna, nie dająca się zawłaszczyć, upolitycznić. Dzięki temu mogła przetrwać, godzić różne opcje polityczne, będąc sama apolityczną. Kiedy trzeba było, ZKP stawało otwarcie w opozycji do władzy, wielu działaczy z szeregów stowarzyszenia czynnie angażowało się w realia polityczne wielkiej ojczyzny, działało aktywnie w okresie stanu wojennego, wspierało ruch solidarnościowy, przejmowało urzędy w regionie, by poczuć się wreszcie u siebie. Reprezentanci środowiska znaleźli się w najwyższych władzach państwowych i strukturach europejskich. Kaszubi mieli, i nadal mają, szczęście do charyzmatycznych działaczy, oddanych idei inteligentów, myślących z wyprzedzeniem o losach małej ojczyzny.

Dzięki takim postawom wkrótce można było zbierać plony. Struktury organizacyjne ZKP w terenie rozrastały się w szybkim tempie. Dziś, po 60. latach, jest to już około 70 oddziałów i niemal 6 tysięcy członków, co czyni z organizacji największe stowarzyszenie na Pomorzu, a może i w Polsce. Każdy Kaszuba jest Pomorzaninem, nie każdy Pomorzanin jest Kaszubą, jednak umiłowanie regionu jest niezwykle silne u jednych jak i drugich, a to owocuje wytężoną praca społeczną dla wspólnego dobra. Obecne czasy nie sprzyjają społecznikowskim nastrojom, na Kaszubach i Pomorzu idea ta jeszcze nie upadła. Kiedy połączy się pasję z działaniem, efekty nie każą na siebie długo czekać. Język kaszubski doczekał się statusu jedynego w Polsce języka regionalnego, zatem znalazł się w gronie języków mniejszościowych, a to daje możliwość korzystania z wielu gwarancji państwowych, przynoszących pozytywne warunki dla rozwoju języka i kultury. Wpisanie Kaszubów do Ustawy o mniejszościach i języku regionalnym z 2005 roku było momentem przełomowym w sankcjonowaniu regionalności na Pomorzu. Nigdy przedtem kaszubszczyzna nie korzystała z tak dogodnych warunków do rozwoju jak obecnie, o wiele łatwiej można więc dbać o spuściznę językowo-kulturową, realizować projekty, rozwijać szereg instytucji regionalnych.

W takich okolicznościach nie dziwi fakt, że kolejne dziesięciolecia istnienia ZKP są obchodzone dość hucznie. Obecny prezes, Łukasz Grzędzicki, wraz z Zarządem Głównym wyznaczyli jubileuszowe obchody na okres zbliżony do daty założenia organizacji. Zaproszono na nią całą społeczność kaszubsko-pomorską. Nie obeszło się bez wspólnej modlitwy i mszy sprawowanej w bazylice św. Mikołaja, gdzie homilię głosił ks. prof. Jan Perszon – znamienity kapłan rodem z Kaszub. Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w sali obrad ECS. Wystąpienia przygotowali na tę okoliczność: prezes, zaproszeni goście, główny prelegent – prof. Cezary Obracht-Prondzyński. Dla szczególnie zasłużonych przygotowano dyplomy z okazji jubileuszu 60-lecia ZKP.

Dla zebranych wystąpili artyści z uznanych i mających bogaty dorobek artystyczny zespołów regionalnych. Swoje niezwykle umiejętności zaprezentował też Zespół Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty”. Ich perfekcyjnie opanowane figury taneczne, cudny śpiew, a także  stroje dziecięce z dawnej epoki wywarły na widzach niesamowite wrażenie. Oklaskom i owacjom nie było końca, jednak trzeba się było rozstać, aby następnego dnia rozpocząć kolejne dziesięciolecie w dziejach ZKP. Organizacji i jej przywódcom życzymy wytrwałości w dążeniu do realizacji regionalnych idei.

Nagrody dla uczestniczek gminnego Konkursu Twórczości w Języku Kaszubskim

Jak już wcześniej informowaliśmy, nasze reprezentantki brały udział w gminnym etapie konkursu na pisanie własnego tekstu po kaszubsku. Były nimi: Kinga Sychta i Karolina Miotk z klasy VI. Konkurs jest organizowany przez sierakowicki oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Dziewczęta wywalczyły dobre lokaty podczas eliminacji gminnych:

II miejsce – Kinga Sychta SP Mojusz – razem z Dominiką Płotka z SP Sierakowice
III miejsce – Karolina Miotk SP Mojusz – razem z Amelią Formela z SP Gowidlino

Przedstawiciele o. ZKP przywieźli nagrody do szkoły i wręczyli je dziewczętom w dniu 3 XI 2016 roku. Nagrody są zwykle rzeczowe i bardzo atrakcyjne, dlatego uczniowie chętniej niż w pozostałych konkursach biorą udział w tych organizowanych przez sierakowicki oddział ZKP.

Paulina Miotk najlepsza na Kaszubach z ortografii kaszubskiej

 

Tegoroczna edycja Dyktanda Kaszubskiego odbyła się 5 listopada w pięknym i nowoczesnym budynku gimnazjum w Kosakowie. Był to już XV Konkurs Ortograficzny, co oznacza, że przyszłoroczna edycja w Szemudzie będzie wzbogacona o kolejną kategorię uczestników walczących o tytuł arcymistrza kaszubskiej pisowni, bo co pięć lat odbywa się zmaganie najlepszych ze wszystkich kategorii, a jeden z nich otrzymuje ten właśnie tytuł.

 

Do tej pory Kaszubskie Dyktando pisane było w pięciu kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych i zawodowców. W tym roku po raz pierwszy pojawiła się kategoria uczniów klas I-III. Ogólna liczba startujących w tegorocznym dyktandzie to 166 osób (klasy I-III – 13 osób, klasy IV-VI – 62, gimnazja – 48, szkoły ponadgimnazjalne – 16, dorośli – 13, zawodowcy – 14). Za przygotowanie tekstów dla tej licznej rzeszy odpowiadała dr Justyna Pomierska z Uniwersytetu Gdańskiego.

 

W kategorii wprowadzonej w tym roku po raz pierwszy – czyli wśród klas I-III – nasza uczennica Paulina Miotk wywalczyła I miejsce. Przygotowała ją do konkursu nauczycielka języka kaszubskiego Irena Brzustewicz.

 

Dyktando zwykle przebiega w dwu etapach, dzieje się tak po to, aby decyzje jury były zweryfikowane kolejnym podejściem najlepszych do ponownej selekcji. Teksty dyktowane w drugim etapie zwykle są trudniejsze i pozwalają wyłonić najlepszych z najlepszych. Zakwalifikowanie się do drugiego etapu jest też osiągnięciem. Z licznej rzeszy  reprezentantów Gminy Sierakowice do drugiego etapu zakwalifikowało się 16 osób na 58-osobową elitę dopuszczoną do drugiej tury zmagań. To bardzo dobry wynik, niemal 1/3 składu grupy. Warto więc wymienić naszych reprezentantów, którzy znaleźli się wśród dopuszczonych do zmagań na drugim etapie: I-III: Paulina Miotk i Oliwia Grzenkowicz z Mojusza, Agata Brzeska z Łyśniewa; IV-VI – Amelia Choszcz z Gowidlina, Karolina Miotk z Mojusza, Patrycja Penk z Sierakowic, Dominika Bojanowska z Puzdrowa, Fabian Wierciński z Szopy, Wiktoria Hasse z Tuchlina i Urszula Gneba z Lisich Jam; gimnazja: Patrycja Król z Tuchlina, Dominik Miotk z Sierakowic; dorośli: Paulina Węsierska i Teresa Klasa – obie panie z Sierakowic; zawodowcy: Bożena Lejk z Gowidlina i Henryk Klasa z Sierakowic.

 

Po ponownej weryfikacji w drugiej turze zmagań ortograficznych wyłoniono zwycięzców tegorocznego Dyktanda Kaszubskiego. Oto oni.

 

Wyniki końcowe Kaszubskiego Dyktanda 2016 w Kosakowie: 
Szkoły podstawowe, klasy 1-3: 
1. Paulina Miotk z Mojusza 

2. Michalina Stenka z Klukowej Huty 
3. Igor Gawin z Kościerzyny
wyróżnienia: Oliwia Grzenkowicz z Mojusza, Wiktoria Paliwoda z Lubania 

Szkoły podstawowe, klasy 4-6: 
1. Oliwia Paczoska 

2. Mirosław Miotk 
3. Amelia Formela z Gowidlina
wyróżnienia: Amelia Choszcz z Gowidlina, Maria Leszkowska z Somonina 

Gimnazja: 
1. Magdalena Kalkowska z Gimnazjum w Przodkowie 

2. Dominik Miotk z Gimnazjum w Sierakowicach 
3. Paulina Fopke  z Gimnazjum w Szemudzie
wyróżnienia: Michalina Pindera z Kościerzyny, Julia Chelińska z Kościerzyny

Szkoły ponadgimnazjalne: 
1. Karolina Kossak-Główczewska 

2. Edyta Wenta z Kartuz 
3. Julia Formela z Kartuz
wyróżnienia: Dorota Mateja z Kartuz, Weronika Płotka z Kartuz 

Dorośli: 
1. Paulina Węsierska z Sierakowic 

2. Piotr Kowalewski z Somonina 
3. Paweł Wittbrodt z Pucka
wyróżnienbia: Teresa Klasa z Sierakowic, Maria Dradrach z Miechucina 

Zawodowcy: 
1. Iwona Kwidzyńska z Wielkiego Podlesia 

2. Justyna Kunikowska z Szemuda 
3. Wojciech Myszk z Wdzydz
wyróżnienia: Henryk Klasa z Sierakowic, Edyta Jankowska-Giermek z Redy

 

Symbolem Kaszubskiego Dyktanda jest olbrzymi kałamarz z piórem, który z rąk tegorocznych organizatorów, czyli oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Dębogórze/Kosakowo, odebrali przedstawiciele Gminy Szemud, co oznacza, że miłośnicy pisowni kaszubskiej za rok spotkają się właśnie tam, by oprócz 6 kategorii zwykłych powalczyć także w siódmej - o tytuł arcymistrza.