HomeContact
Regulamin oceniania zachowania w klasach I-VIII w czasie zdalnego nauczania

Regulamin oceniania zachowania w okresie zdalnego nauczania w klasach IV-VIII (aneks do WSO)  

 1. W trakcie trwania nauki zdalnej w klasach IV-VIII utrzymane zostaje punktowe ocenianie zachowania.
 2. Na ocenę roczną wpływa suma punktów (zarówno za zachowania pozytywne jak i negatywne) otrzymanych w I i II okresie przez ucznia, podzielona przez dwa.
 3. W czasie zdalnego nauczania każdy nauczyciel (każdego przedmiotu) uczący w klasach IV-VIII przyznaje  uczniowi punkty od 0 do 10.

 Nauczyciel ocenia zachowanie ucznia, biorąc pod uwagę:

- jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych,

- punktualne uczestnictwo w lekcjach on-line,

- przygotowanie miejsca pracy do nauki, stosowny strój,

- usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach on-line przez  rodzica,

- terminowe przesyłanie zadanych prac,

- samodzielną i systematyczną pracę,

- bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych.

 1. Uczeń w okresie zdalnego nauczania uzyskuje dodatkowe 5  punków  za                                     przygotowanie się i udział w każdym z konkursów.
 2. Punkty ujemne:

- obraźliwe wpisy na czacie -10pkt

- zakłócanie toku lekcji poprzez wyciszanie lub rozłączanie -10pkt

- prowadzenie rozmów na czacie w czasie zajęć -5pkt

- obraźliwe lub niestosowne awatary -10pkt

- nagrywanie przebiegu zajęć, wykonywanie zdjęć ekranów, rozpowszechnianie , upublicznianie w internecie lub w inny sposób przebiegu zajęć i materiałów z lekcji -20 pkt

 

 

 

 

 

 

Zasady pracy na lekcji w czasie nauki zdalnej

 1. Odrabianie lekcji i zapoznanie się przez ucznia  z zadanym materiałem jest obowiązkowe. Jeżeli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy internetu, to fakt ten należy zgłosić do wychowawcy klasy celem ustalenia innej formy dostarczenia niezbędnych materiałów.
 2. Nieobecność podczas zajęć oraz brak komunikacji z uczniem zalogowanym skutkuje wpisem nieobecności do dziennika i musi być usprawiedliwione przez rodzica.
 3. Zabronione jest używanie przez ucznia podczas zajęć on-line pseudonimów lub nicków, które uniemożliwiają nauczycielowi rozpoznanie ucznia.
 4. Ocenie z zachowania podlegają pseudonimy, nicki, awatary zawierające treści obraźliwe i niestosowne.
 5. Podczas dołączania do zajęć uczeń powinien być widoczny i słyszalny w celu prawidłowej identyfikacji użytkownika.
 6. Podczas zajęć wychowania fizycznego, zaleca się  korzystania z urządzenia z kamerą, aby była widoczna aktywność ucznia .
 7. Niedozwolone jest nagrywanie przebiegu zajęć, wykonywanie zdjęć ekranów, rozpowszechnianie , upublicznianie w internecie lub w inny sposób przebiegu zajęć i materiałów z lekcji.
 8. Aktywność uczniów w zespołach, czatach utworzonych przez nauczycieli, wykorzystywane poszczególnych kanałów przynależnych do zajęć prowadzonych w ramach zajęć obowiązkowych służy wyłącznie celom edukacyjnym. Uczniowie nie mogą umieszczać na nich wpisów niezwiązanych z nauką.
 9. Zachowanie uczniów podlega ocenie.

                                                                   Uczniu!

Przed lekcją:

 1. Zadbaj o to, aby (w miarę możliwości )znaleźć w domu miejsce, w którym będziesz mieć odpowiednie  warunki (cisza, brak rozpraszających bodźców).
 2. Powiadom domowników o czasie rozpoczęcia i zakończenia lekcji. Poproś, by nie przeszkadzali Co podczas jej trwania.
 3. Jeżeli posiadasz słuchawki, podłącz je do urządzenia, z którego będziesz korzystać podczas zajęć.
 4. Wycisz telefon lub wyłącz przychodzące powiadomienia.
 5. Przygotuj potrzebne do lekcji materiały: książki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, przybory do pisania, materiały wskazane przez nauczyciela.
 6. Pamiętaj, że zajęcia rozpoczynamy punktualnie.

Podczas zajęć:

 1. Słuchaj wypowiedzi, wskazówek i instrukcji nauczyciela.
 2. Wykonuj polecenia nauczyciela.
 3. Zajmuj się wyłącznie czynnościami związanymi z przebiegiem lekcji.
 4. Wyłącz komunikatory, aplikacje, gry, strony internetowe, które nie są związane z przebiegiem lekcji.
 5. Korzystaj z dostępnego podczas lekcji przesyłu wiadomości tekstowych (czat) tylko w celu komunikacji z nauczycielem lub grupą w sprawach związanych wyłącznie z przebiegiem lekcji.
 6. Słuchaj wypowiedzi innych uczestników zajęć.
 7. Zgłoś chęć wypowiedzi i czekaj na udzielenie Ci głosu przez nauczyciela.
 8. Pozostań na swoim miejscu i zachowuj ciszę.
 9. Odnoś się do innych z szacunkiem, używaj kulturalnego języka i przestrzegaj norm kulturalnej komunikacji.

10.  Zgłaszaj nauczycielowi niepokojące Cię zachowania kolegów czy  nieznajomych       w internecie.