HomeContact
Dyrektor i Grono Pedagogiczne

 

Kadra Pedagogiczna

Danuta Pioch – Dyrektor szkoły, język regionalny kaszubski, historia i kultura Kaszubów

Iwona Andraszewicz –                    biologia

Krzysztof Andryskowski –   geografia

Joanna Bińkowska –            wychowanie fizyczne

Irena Brzustewicz –               edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja,terapia pedagogiczna

Danuta Drywa –                             język niemiecki

Ilona Formella –                             język angielski

Natalia Formela –                 biblioteka, doradztwo zawodowe, chemia

Anna Fuczka –                      język polski

Oriana Górska –                            matematyka, fizyka, informatyka

Dariusz Kolka –                    wychowanie fizyczne

Wioletta Kuchta –                 edukacja dla bezpieczeństwa

Lucyna Łagoda –                  punkt przedszkolny

Lucyna Mielewczyk –           muzyka, plastyka, technika

Tomasz Mizyk –                             religia

Tomasz Neubauer –              logopedia

Bożena Obel –                       przyroda, przedszkole

Maria Peplińska –                 matematyka, informatyka

Mirosława Tandek –             historia, wychowanie do życia w rodzinie

Weronika Sikora –                edukacja wczesnoszkolna

Beata Sildatk –                      religia, wychowanie fizyczne

Dominika Żołnowska –        edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja,terapia pedagogiczna

Beata Warmowska –             pomoc nauczyciela

 

 

Wychowawcy:

Punkt Przedszkolny – Lucyna łagoda, Barbara Warmowska

Oddział Przedszkolny – Bożena Obel

Klasa I – Weronika Sikora

Klasa II – Irena Brzustewicz

Klasa III – Dominika Żołnowska

Klasa IV – Beata Sildatk

Klasa V – Ilona Formella

Klasa VI – Oriana Górska

Klasa VII – Anna Fuczka

Klasa VIII – Mirosława Tandek