HomeContact
Rekrutacja Punkt Przedszkolny

 

HARMONOGRAM I TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

Lp

Zadanie

Termin realizacji

1

Zapoznanie się z informacją o zasadach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

19.02.2020 -17.04.2020

2

złożenie przez rodziców dzieci deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego
w kolejnym roku szkolnym

 

24.02.2020  – 28.02.2020
do godz. 14.00

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

podstawowe

uzupełniające

3

Złożenie wniosku o przyjęcie do Punktu Przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 02.03.2020 r. -

 13.03.2020 r.

do godz. 14.00

 

14.04.2020 r. -

17.04.2020 r.

do godz. 12.00

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Punktu Przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

 

 

16.03.2020 r.

 

 

 

20.04.2020 r..

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

 

18.03.2020 r.

 

21.04.2020 r.

6

Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 20.03.2020 r.  -

27.03.2020 r.

22.04.2020 r. -

28.04.2020 r.

 


 

 

HARMONOGRAM I TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Lp

Zadanie

Termin realizacji

1

Zapoznanie się z informacją o zasadach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

19.02.2020 -17.04.2020

2

złożenie przez rodziców dzieci deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego
w kolejnym roku szkolnym

 

24.02.2020  – 28.02.2020
do godz. 14.00

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

podstawowe

uzupełniające

3

Złożenie wniosku o przyjęcie do Punktu Przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 02.03.2020 r. -

 13.03.2020 r.

do godz. 14.00

 

14.04.2020 r. -

17.04.2020 r.

do godz. 12.00

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Punktu Przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

 

 

16.03.2020 r.

 

 

 

20.04.2020 r..

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

 

18.03.2020 r.

 

21.04.2020 r.

6

Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 20.03.2020 r.  -

27.03.2020 r.

22.04.2020 r. -

28.04.2020 r.